Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer


arkiv


Miljö

Här finns de artiklar vi publicerat om miljöproblem, livsmedelssuveränitet, odling av genmanipulerade grödor och ursprungligt utsäde.


Försurning av världshaven
Försurningen av världshaven är en process som inte bara förstör livsbetingelserna för korallrev och molusker utan även kan påverka andra havslevande arter och dessutom påskynda klimatförändringen.

Alex Fernández MuerzaEffektiv design som utnyttjar avfall
Planeten behöver en ny industriell revolution i harmoni med naturen. Det är vad den amerikanske arkitekten William McDonough och den tyske kemisten Michael Braungart hävdar i sitt system "Från vagga till vagga".

Alex Fernández MuerzaSojans nackdelar, för fördelarna har inte synts till
Det vi idag upplever i Argentina med den här jordbruksmodellen är en tragedi, men krisen som drabbat landsbygden de senaste månaderna har i alla fall gjort att toppen på isberget blivit synlig. Jag tror inte att man är medveten, framför allt inte i de stora städerna, om tragedins omfattning.

Biodiversidad en América Latina y El CaribeArgentina: Sojans nackdelar. Fördelarna har vi inte sett till (del 2)
Sojan, har för oss, med motstånd att göra, att stoppa bulldozers som kommer för att avhysa folk, att göra motstånd mot skott från paramilitära styrkor som betalas av sojaproducenterna, göra motstånd mot grupper ur polisens specialstyrkor och "orättsväsendet" i Santiago.

Acción por la Biodiversidad- Argentina, Verónica MaldonadoStort hemlighetsmakeri
Många sociala, ekologiska och miljöorganisationer har utarbetat en anklagelseakt som har att göra med att Brasilien och Argentina ska skapa ett gemensamt kärnkraftsföretag. Det utgör en del av det största "kärnkraftspaketet" i regionen. Vad handlar allt det här om?

Biodiversidad en América Latina y El Caribe, Raquel Schrott y Ezequiel MiodownikArgentina: "Några av oss kommer att bli kvar längs vägen, vi vet att det gäller livet"
En månad efter att självsammankallade grannskapsförsamlingar i Valles Calchaquíes börjat sina aktioner mot transporterna till de stora gruvbolagen samtalar Héctor Reales, från självsammankallade församling i Santa María, i provinsen Catamarca, med Nyhetsbyrån Biodiversidadla. Han reflekterade över de regionala effekterna av det transnationella företaget Minera Alumbreras verksamhet i Valle Calchaquíes.

Biodiversidad en América Latina y El Caribe, Raquel Schrott y Ezequiel MiodownikArgentina: Debatten om glaciärernas tur glaciärernas tur
Under morgonen den 18 augusti i år, såg regeringshuset hur en ambulans närmar sig deras dörrar, vars läkare och sjuksköterskor försöker agera inför bristen på vatten som Argentina lider av. Scenen, en dramatisering av frivilligorganisationen Interprovincial Conciencia Solidaria, försöker att belysa behovet ...

Biodiversidad en América Latina y El Caribe, Raquel Schrott y Ezequiel MiodownikGräsrotsorganisationer och sociala rörelser fördömer försöken att fylla Sydamerika med kärnkraft
Luiz Inácio Lula da Silva och Christina Kirchner visar sitt förakt för den allmäna opinionen i respektive land, där majoriteten är emot byggandet av kärnkraftsanläggningar, när de offentliggör ett gemensamt äventyr (gemensamt företag) i området.

Biodiversidad en América Latina y El CaribeFattigdom 'skapad genom Monsanto' Fattigdom 'skapad genom Monsanto'
Den som kontrollerar fröerna, kontrollerar all utfodringen av hela planeten, och följaktligen kontrollerar hela världen. Denna mening är kärnan (liksom deras slogan) i verksamheten Monsanto, giganten av genmodifikation, som blottläggs i undersökningen 'Världen enligt Monsanto', sammanställd av den franska ...

Biodiversidad en América Latina y El CaribeArgentina: Guvernören i La Rioja förbjuder och fängslar församlingsmedlemmar som är mot gruvindustrin
Då säger de (de som förespråkar gruvindustrin) att vi går mot utvecklingen, men det vi säger till dem att gruvindustrin inte innebär utveckling. Vår utveckling består av jordbruket och turismen.

Biodiversidad en América Latina y El Caribe, Marcelo MaggioChile: Tillåt inte privatiseringen av vårt hav! Tillåt inte privatiseringen av vårt hav!
Visste du att den 6 juli kan senatorerna godkänna ett förslag för att omskriva fisk- och agrikulturlagen för att godkänna gratis överlåtelse och för alltid lämna bort tusentals hektar av VÅRT HAV i regionerna Chiloé, Aysén och Magallanes? ...


Biodiversidad en América Latina y El CaribeFörhindra utvecklingen av trädens monokultur. Skriv under den internationella deklarationen Förhindra utvecklingen av trädens monokultur
Den 21 september äger Den internationella dagen mot trädens monokultur rum då organisationer från världen över kommer att utveckla aktiviteter som motstånd till de ovan nämnda plantagerna.

Biodiversidad en América Latina y El CaribeArgentina: "Banderilleros: De förnekas, de göms, men de talar"
"Många unga killar jobbar som "banderilleros" på landsbygden. Där de står vid sidan om besprutningsmaskinens framfart visar de var den ska passera. Paradoxalt nog kallas de här maskinerna för myggor, eftersom de liknar insekten som glyfosatet tar kål på."

Biodiversidad en América Latina y El CaribeLax-industrin skadar Patagonien
Medan ett dödligt virus fortsätter att härja i den en gång så framgångsrika lax-industrin, installerar producenterna sina odlingar i Patagoniens renaste och minst exploaterade vatten.

Comunicaciones Aliadas, Benjamin WitteGäller allt?
Med en investering på 102 miljoner US$ för att kunna producera 18.500 metric ton per år av kopparkatoder installerade sig det enorma brasilianska företaget - som här kallas Latinamerikanska gruvkompaniet (CMLA), här. Det har funnits på plats i Choapa provinsen, som ligger 270 km norr om Santiago, sedan 2005 (för undersökningar) för att undersöka förutsättningarna för något som kan bli en omfattande verksamhet i landets centrala och norra delar.

Noticias Aliadas, Gabriel CanihuanteVindkraft står mot termoelektriska kraftverkVindkraft står mot termoelektriska kraftverk
I norra delen av centrala Chile, i Coquimbo-regionen - där det bor omkring 600.000 människor - står man inför ett dilema. Antingen ska man producera ren energi med lägre produktivitet med hjälp av vindkraft eller konventionell energi som förorenar men ...

Noticias Aliadas, Gabriel CanihuanteSojaproducenter använder barnarbete vid besprutning
De som planterar soja, och som är de som mest drar nytta av boomen inom jordbruket som är den största i Argentinas ekonomiska historia, använder barn för att genomföra det ohälsosamma arbetet att bespruta jordarna. Barnen arbetar som flaggviftare för att flygpanen och andra apparater ska kunna se var de ska sprida gifterna.

Noticias AliadasSpöat av genmanipulerad gröda
Genmanipulerad soja orsakar markförstöring, ägarkoncentration och bondemigration.

Noticias Aliadas, Andrés GaudinUrsprungliga utsäden, ett försvar av den biologiska mångfalden
Ställda inför den växande produktionen av genmanipulerade grödor och monokultur har bondebefolkningen i Chile börjat kämpa för den genetiskt betingade biologiska mångfalden och det ursprungliga utsädet.

Noticias Aliadas, Rocío AlordaBönder räddar förfädernas utsäde
De över fyra decennier av internt våld som Colombia upplevt, och fortfarande upplever, verkar ha påverkat landsbygden.

Noticias Aliadas, Susan AbadFör livsmedelssuveränitet
Den kubanska regeringen har under en tid vidtagit ett flertal åtgärder för att komma åt en av dagens stora svagheter i ekonomin: den växande livsmedelsimporten. Orsaken till den är dels organisatoriska faktorer och dålig jordbrukspolitik samt olika klimatfaktorer.

Comunicaciones Aliadas, Lucila HortaMellan utveckling och bevarande
Costa Ricas vackra natur drar till sig tusentals turister. Men landets ansträngningar att skydda denna skönhet och samtidigt kunna fånga upp dollarna från ekoturismen har gjort att dess fattigaste medborgare befinner sig i riskzonen.

Noticias Aliadas, Zusha ElinsonSkogsvårdsbyrån varnar för att budgetnedskärning hotar miljömål
Experter varnar för att budgetnedskärningen kommer att riskera Costa Ricas målsättning att bli koldioxidneutral till år 2021.

Noticias AliadasBrittisk domstol ställer gruvbolag inför rätta
Demonstranter mot kopparbolaget söker rättvisa för övergrepp mot mänskliga rättigheter år 2005.
Det brittiska gruvbolaget Monterrico Minerals står inför en mångmiljonrättegång i ursprungslandet för övergrepp som begicks år 2005 mot ett trettiotal demonstranter, vilka motsatte sig dess koppargruva i norra Peru.


Noticias AliadasPå väg mot klimatförändringen På väg mot klimatförändringen
Brasilien har en nyckelposition i de internationella förhandlingarna för att minska växthusgaserna. Landet kommer dock med en splittrad inställning till FN:s femtonde internationella klimatkonferens, i Köpenhamn i december, där ett nytt avtal för att motverka den globala uppvärmningen ska utformas.

Comunicaciones Aliadas, José Pedro MartinsLögnen om fossila bränslen
"Fossila bränslen är inte en lösning för att stoppa klimatförändringarna, inte heller för att stoppa världssvälten, istället är det precis tvärtom; det är en fälla gillrad av de multinationella företagen som vi inte får falla i."

Eco PortalUrbefolknings- och bondesamhällen i opposition mot ökenspridningen
"En suverän självförsörjning är inte möjlig om jorden och vattnet ses som handelsvaror." Så uttrycker sig Sergio Cuellar från El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE ( Santiago de Esteros Bonderörelse), på evenemanget La Lucha Contra la Desertificación como meta para la Soberanía Alimentaria.

Eco PortalGrön, så jag älskar dig, grön Grön, så jag älskar dig, grön
De väljer att tala och tänka i plural. Genom att organisera sig kan de bjuda patriarkatet och kapitalismen motstånd. De vet att en ny värld kan byggas genom att man "avnaturalisera" maktförhållanden och genom att synliggöra bristen på jämställdhet mellan könen. Sedan i februari ...

enRedando, Kvinnokollektivet La VerdecitaSoja och slavhandel Soja och slavhandel
Kollektivet La Verdecita lägger sin granskade blick över våldet och ojämnlikheten mellan könen. De analyserar hur sojamodellen förvärrar kvinnornas och barnens redan utsatta situation. De pekar också på bristen av engagemang för att konfrontera problemet med våld mot kvinnor och barn som politisk taktik från staten.

enRedandoVirtuellt vatten
Intresset för vattenfotavtrycken har sin upprinnelse i att vi erkänner att människans påverkan på vattensystemen, i sista hand, är sammankopplade med den mänskliga konsumtionen och bristen på och föroreningen av vatten kan bättre förstås och bearbetas om man tar hänsyn till produktionen och distributionskedjorna som helhet.

Federico ScukaHur mycket vatten finns det på jorden?
Det lilla vatten som finns är det som möjliggjort det mirakel vi kallar liv. Jordens yta täcks till 70 % av vatten och bara 30 % är fast mark.

Federico ScukaFrön till förändring
2004 påbörjades ett samarbete mellan flera olika miljö- och solidaritetsorganisationer som syftar till att rädda olika sorter inhemskt utsäde och stoppa förlusten av arter.

LatiCe, Daniel MarreroDoktorns luffare Växthus i Brun
Trots positiva förändringar i arbetet förhållandena på sockerrörsodlingarna, som är den främsta produkten i departementet, fattas det ännu mycket av framsteg, finns mycket kvar att hitta på, göra om. Jordreformen har inte genomförts även om man delat ut jord bland sockerrörsarbetarna liksom utsäde och andra resurser som behövs för att plantera sockerrör.

LatiCe, Daniel MarreroCaif Las Almendras Växhus i CAIF
I området "las Piedras" som ligger i staden Bella Unión, i Artigas hittar man Centro de atención a la infancia (Caif. las Almendras). En historia av kamp och en vision från de veteraner som fortsätter med sina drömmer är det som fått oss att förstå meningen med detta sociala verk som mammorna (familjehuvudena), grannarna och barnen ...

LatiCe, Daniel MarreroStockholm = Europas miljöhuvudstad 2010
Bland de 35 ansökningar som lämnades in valde EU-kommissionen Stockholm och Hamburg till Europas miljöhuvudstad 2010 respektive 2011.

LatiCeÖppna sammanträden i den Internationella Domstolen för Klimaträtt i Bolivia
På grund av ineffektiviteten hos Kyotoprotokollets och ONUs (Förenta Nationernas Organisation) konvention för klimatförändringar skapade de latinamerikanska sociala organisationerna en instans för att ställa "avrättningarna på vår Moder Jord" inför rätta.

Minga Global por la Madre Tierra, (Den globala uppslutningen för Moder Jord)Deklaration från Quito angående jordbruksreformen
För att uppnå en fullständig, genuin och sann jordbruksreform som kan lösa mat- och klimatkrisen måste kriminaliseringen få ett slut!

Minga Informativa de los Movimientos SocialesKampen för naturrättigheterna
Olja är en viktig produkt i vårt dagliga liv, den genererar energi, viktiga pengatransaktioner, makt, konflikter, rikedom etc. Å andra sidan måste man komma ihåg att ursprunget av oljan härleder från exploateringen av icke förnybara resurser i ett land.

Nadia de la TorreEcuador, ett land utan genmanipulerade grödor?
Ecuador förklarar sig vara fritt från genmanipulerade grödor och utsäde. I exceptionella fall, och bara i fall av nationellt intresse och då republikens president ger sitt stöd och det godkänns av parlamentet, kan man introducera genetiskt manipulerat utsäde och odling av desamma.

Peripecias, Alberto AcostaEtt osynligt band
Vi har själva orsakat den ekologiska krisen och om vi vill göra återverkningarna så små som möjligt måste vi börja se livet på ett nytt sätt.

Peripecias, Magalí Rey RosaEcuador: Rafael Correa olagligförklarar gräsrotsorganisationen Ekologisk Aktion Correa olagligförklarar gräsrotsorganisationen Ekologisk Aktion
Fler kända personer t ex ordföranden för CONAIE och Eduardo Galeano har ställt sig bakom ett protestupprop mot regeringen Rafael Correas beslut.

Prensa IndígenaArgentina: Samma gamla kol Samma gamla kol
Den engelske författaren Charles Dickens skildrade exploateringen av barnen i kolgruvorna i hans eget land. Det var i slutet på 1800-talet när den s k industriella revolutionen offrade exploateringen av de svagaste på samhällets altare i utbyte mot mångdubblade vinster.

Prensa IndígenaTänk efter!
Begreppet kunskap har så många definitioner att det ger upphov till många diskussioner. Här föredras de definitioner som har anknytning till synonymen intellektuellt kapital. I ett informationssamhälle som vårt är kunskap samhällets viktigaste tillgång.

Red Dominicana de Acueductos Rurales (REDAR)Nicaragua ett land som behöver skydda sin natur Floden i Estelí
Det latinamerikanska landet Nicaragua kan stoltsera med många sjöar, vulkaner och en storslagen natur. Men Nicaragua är också ett land som hotas av naturkatastrofer såsom jordbävningar, orkaner, översvämningar och vulkanutbrott.

Sofia SanchezSkolan som engagerar sig i miljön plantskolan san ignacio de loyola
Skolan San Ignacio de Loyola, som ligger i Somotillo cirka fyra timmar från Managua har engagerat sina elever att arbeta med miljöfrågor- Här kommer några reflektioner från Marling Laínez rektorn på skolan. Hon berättar om det arbete som de gör tillsammans med eleverna.


Sofia SanchezGreenpeace, hälsar på president Lula utanför Rosenbad i Stockholm Greenpeace, hälsar på president Lula
Fler aktivister från Greenpeace var närvarande vid Rosenbad i Stockholm för att hälsa på president Lula som kom till Stockholm för att närvara vid den tredje toppmöte EU - Brasilien. De slagord som de manifesterande hade skrivit på sina banners löd "Lula, ni fick Olympiaderna, rädda klimatet nu", Lula kom till Köpenhamn".

Sofia Sanchez


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe