Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer


arkiv


Miljö 2017 - 2018

Rubriker för artiklarna publicerade under 2017 - 2018
om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.


22 april: Jordens dag Amazona
47 år har gått sedan 1970, då Jordens dag tillkännagavs, en dag som syftade till att åstadkomma ett mer respektfullt och mindre aggressivt förhållande till miljön. Många år i en människas liv, men bara några få i Jordens existens.

Alai-Amlatina, Ricardo Luis Mascheroni24 års straffrihet har inte kunnat radera ett miljötänkande 24 års straffrihet
Costa Rica bevittnade för 24 år sedan ett av de största misslyckandena som ett samhälle har haft: Mordet på de individer som föreslog att stoppa förstörelsen.

Biodiversidadla, Henry PicadoParaguay: Jordbruksnäringen visar sina klor Jordbruksnäringen visar sina klor
Ursprungsbefolkningens och böndernas decennielånga konflikt rörande sojaodlingarnas utbredning står i centrum för debatten om jordbruksnäringen, en debatt som är av stor betydelse i Paraguay.

BiodiversidadlaCosta Rica: Gruvdrift i Crucitas och organiserad brottslighet Gruvdrift i Crucitas
Invasionen i Crucitas-gruvan var inte en spontan handling av brottsmännen. Flera av den organiserade brottlighetens strukturer tar vara på inaktiviteten i området. Illegal gruvdrift är mycket mer lukrativt än kokainhandel.

BiodiversidadlaMonsanto-Bayer och den genmodifierade vetenskapen Bayer-Monsato
Gift- och läkemedelsfabrikanten Bayers uppköp av genmodifieringsjätten Monsanto godkändes i maj i år av EU:s konkurrensmyndighet, samt förra veckan av USA:s justitiedepartement.

Biodiversidadla, Silvia RibeiroNog med företagens inblandning i Argentinas allmänna utbildning. Inte vår skola!
Mot bakgrunden av de nyligen tillkännagivna avtalen med gruvbolag och jordbruksindustrin, som syftar till att införa ämnen i den allmänna utbildningen i Argentina, vill vi på detta sätt ta avstånd från överenskommelserna och kräva att de omedelbart dras tillbaka.

BiodiversidadlaArgentina: Regeringen förbjöd att säga "agrotoxisk"
"Eftersom dess användande implicerar en negativt värderande (sic!) position som, oaktat dess etymologi, inte bara är värderande utan uppenbart tendentiös och falsk: i stället "bör" man använda "fytosanitär" (eller agrokemisk), "som botar växter", i linje med den kemiska industrins marknadföring".

BiodiversidadlaArgentina, Paraguay och Bolivia fäller 25 miljoner träd under en månad Skog avverkning
Paraguay, Argentina och Bolivia fällde omkring 25 miljoner träd under oktober månad i den delade regionen Chaco, en skövling motsvarande två och en halv gånger Buenos Aires yta, enligt en rapport distribuerad av miljö-NGO:n Guyra Paraguay.

BiodiversidadlaNEJ till godkännandet av genmodifierade fröer i Nicaragua
Till följd av de stora påtryckningar utförda av jordbruksföretagen för att få regeringen att godkänna introduktionen av genmodifierade fröer, påvisade alliansen 'Identitets frön' fara med den genetiska föroreningen som allvarligt skulle påverka de latinamerikanska och externa sorterna.

BiodiversidadlaRapport om att gruvprojekt för med sig våld, plundring och tvångsförflyttningar Här säger vi Ja till Livet, Nej till Gruvdriften
Mexiko. Militariseringen och närvaron av gränspatruller är strategier som legaliserats via den nyligen instiftade Lagen om inrikes säkerhet, som synbarligen strävar efter att kriminalisera folkliga protester för att upprätthålla kontroll över området.

DesinformémonosDe tre länder som under loppet av en månad skövlade 25 miljoner träd i Chaco-provinsen
(MDZ) I oktober förra året, så skövlade Argentina, Paraguay och Bolivia en yta motsvarade 2,5 gånger den av Buenos Aires, hävdar en miljörättsorganisation.

DesinformémonosNära 23 % av djungel- och skogsområdena i Mexiko har upplåtits till gruvbolagen Man kan leva utan guld, men utan vatten dör man
Rapporten slår fast att gruvnäringens verksamheter inte bara utgör ett hot mot miljön, utan också mot samhällena och skogssamfälligheterna och deras förutsättningar. Såväl deras ekonomi som sociala nätverk påverkas.

DesinformémonosVem ger tillbaka hälsan till våra barn?
- Frågar sig kvinnorna i colombianska La Guajira
Barn Uayuu Guajira
La Guajira, Colombia – samhället Provincial i La Guajira befinner sig i strejk på grund av de allvarliga lungåkommor och hudutslag som har uppkommit hos barnen i området. Dessa sjukdomar beror på gruvan El Cerrejóns förehavanden.

DesinformémonosBianca Jagger och Amnesty International kräver att man avbryter byggandet av Nicaraguakanalen Nej till kanalen
Nicaragua. Amnesty International och aktivisten Bianca Jagger har uppmanat president Daniel Ortega att "omedelbart stoppa" byggandet av Nicaraguakanalen som är tänkt att förbinda Atlanten och Stilla havet. Detta då den bryter mot det nicaraguanska folkets mänskliga rättigheter och har allvarlig påverkan på regionens ekosystem.

DesinformémonosFN:s rapport är "nedsättande" och "försvarar" regeringen Gajesgruva
Mexico City. Den analys som presenteras i rapporten om mänskliga rättigheter och transnationella företag, gjord av en av FN:s arbetsgrupper, är "nedsättande", "förolämpande", "ovärdig" och "försvarar" regeringsorganen, försäkrar REMA.

DesinformémonosExploateringen av fiskevatten döljer sig bakom kampanj mot sjölejon Kampanj mot sjölejon
I ett samtal med Radio Universidad de Chile kritiserar Juan Carlos Cárdenas, direktör för djurskyddsföreningen Centro Ecocéanos, underlaget till den "populistiska" kampanj som regeringen tagit fram för att minska påverkan från en eventuell "sjölejonepidemi".

Ecoceanos, Rodrigo Fuentes, Radio Universidad de ChileKawésqar urbefolkning kräver att de ska få förvalta den projekterade nationala parken Kawésarfolket försvarar havet
Chile. Rättframt och med hänvisning till sina befogade rättigheter över sina fäders nedärvda område som utgörs av Patagoniens vattenkanaler krävde Kawésqar folktet att få förvalta den framtida Alacalufes Nationalpark och att havet runtom förklaras som skyddat område.

EcoceanosLatinamerika och Karibien skapar världens första modellerande lag om traditionellt fiske Fiskaren av Segres fiskarbåt av Barcelona hamn
Det Latinamerikanska och Karibiska parlamentet (PARLATINO) har utformat världens första modellerande lag om traditionellt fiske. Meningen är att den ska stå som ett exempel för hur länder kan stärka denna nyckelsektor för säkerhet gällande livsmedel och näring.

EcoceanosAppell till vetenskapsmän och akademiker p g a regeringens allvarliga medansvar i gruvkatastrofen
Argentinas Ställföreträdande Gruvverksamhetsminister Mario Capellos som i sitt senaste uttalande påstår att "Cyaniden är en typ av salt. Människan och djuren kan inta den, alla kan göra det" har orsakat fördömande svar från organisationen Miljöaktivisternas Nationella Nätverk, ...

MapuexpressEl Salvador: Lag mot metallgruvsindustrin riskerar att upphävas El Salvador Lag mot metallgruvsindustrin
Ny sammansättning i den lagstiftande församlingen med konservativ majoritet kan vara vägen bakåt för den lag som förbjuder gruvaktiviteter i landet. Sedan den 29 mars 2017 existerar inte metallgruvor i El Salvador.

Noticias AliadasNicaragua: I fara det största skyddade skogsområdet i Centralamerika Biosfärområdet Bosawas
Illegal skövling och avskogning för jordbruk och boskap håller på att förstöra Bosawas-reservatet. Reservatet är dock inte enbart hotat av skövlingen till förmån för jordbruket och boskapsuppfödningen. Reservatets position, bredvid Honduras, gör det särskilt utsatt för olaglig skövling.

Noticias AliadasPeru: illegal skogsavverkning kräver illegala nätverk och bryter mot mänskliga rättigheter Virke med olagligt ursprung beslagtaget i Loreto
Trävirket är stulet från otillåtna områden, som inkluderar skogar och skyddade områden, territorier som tillhör ursprungsbefolkningar och privat egendom. Mutor och den svarta marknaden för dokument som verkar lagliga tillåter entreprenörer att tvätta det olagliga trävirket.

Noticias Aliadas, Cecilia RemónBindande avtal för att skydda miljöförsvarare brådskar José Napoleón Tarrillo
(Información) Värnandet av markområden och miljön skördar varje år hundratals liv i regionen. Enligt Global Witness, en organisation som inriktar sig på att skydda försvarare av miljö och markområden, har det aldrig varit farligare positionera sig mot de företag som stjäl mark och förstör naturen.

Noticias AliadasArtister och politiker försvarar jordbruksreformen och det ekologiska jordbruket på De jordbrukslösas folkrörelse, MST:s mässa
Konferensen "Hälsosam kosthållning: allas rättighet" som ägde rum lördagen den 6 förvandlades till en politisk yttrande till försvar för jordbruksreformen och det ekologiska jordbruket.

Rebelión, Rute PinaUruguay: "Det finns ingen livsmedelssuveränitet utan endemiska fröer" Möte Norra Regionen av det Nationella Nätverket för Inhemska och Endemiska Fröer
Inom ramen för det första av el Foro Canario de Soberania Alimentaria (Kanarieöarnas forum för livsmedelssuveränitet, öv. anm.) understryker hjälp- och revalveringsorganisationer för endemiska fröer överlägsenheten hos dessa genetiska resurser och det kulturella bagage de bär.

Red Latina sin FronterasUrsprungsfolkets världsbild: Mänsklig – Ekologisk Peruanska Amazonas regnskog
Världens ursprungsfolk och i synnerhet de som finns vid de fuktiga tropikerna, som till exempel i Peru och den peruanska Amazonas regnskog, håller levande sin integrerande, rättvist världsbild mellan samhället och den biologiska mångfalden.

Servindi, Haroldo Andrés Salazar RossiPotatisen Varianter av inhemsk potatis
(Lucha Indígena 138) Potatisen kommer ursprungligen från Peru, där den har odlats sedan år 7000. När de europeiska inkräktarna kom såg de med fasa den underjordiska maten: sötpotatis, yuca, oca, oño olluco. De sa att den var förbannade eftersom knölen var nära djävulen.

ServindiChomsky: Självförstöring och klimatförändring, de stora hoten Noam Chomsky
Den amerikanske tänkaren uttryckte sin oro för kärnvapnens alltmer destruktiva kapacitet, klimatförändringen, pandemierna och likgiltigheten inför allt detta.

ServindiIndianfolk utsatta för förorenat vatten nonchaleras Toxiska metaller
Servindi, 13 september 2017. Den peruanska regeringen nonchalerar hälsan hos hundratals indianer, vars enda vattenkällor är förorenade med toxiska metaller och som saknar tillgång till adekvat sjukvård. Det hävdar organisationen Amnesty International i en ny rapport publicerad den trettonde september.

Servindi


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe