Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer


arkiv


Miljö 2011

Här finns rubrikererna för år 2011 om miljöproblem, livsmedelssuveränitet, odling av genmanipulerade grödor och ursprungligt utsäde.


Genmanipulerad Pachamama (Moder Jord) Genmanipulerad Pachamama (Moder Jord)
Reportage om sojaodling i Santa Cruz, Bolivia.
1 miljon hektar av sojabönor, 94 procent avser genmodifierad soja och 6 procent med konventionella sorter.


Agencia de Prensa Noticiasnl, se videoModellen och folkmordet Modellen och folkmordet
Argentina. Tvåtusentalets Argentina baserar sin utveckling på en utdragningsmodell som visar upp flera olika ansikten beroende på provinsernas geografiska skillnader.Agencia Pelota de Trapo, Carlos del FradeKvinnor förser världen med mat
Vår värld lider av hungersnöd och klimatförändringar. I båda fallen spelar kvinnor en nyckelroll: De producerar den största delen av de livsmedel som konsumeras på landsbygden och på grund av deras nära relation till naturen är de hårt drabbade av klimatförändringarna.

Artemisa Noticias, Sara LoveraArgentina: En grupp wichiindianers kamp mot trä- och oljeindustrins plundring i Salta Wichiindianers kamp
Indianer och 'criollos' (ättlingar till europeer) från orten Embarcación i provinsen San Martín kräver omedelbara åtgärder för att bromsa jordskreden i området. De anklagar den ständiga utvinningen av trä och oljeföretagens brist på ansvarstagande för det som pågår. Intervju med Octorina Zamora, ledare för wichigruppen Honat Le Les.

Biodiversidadla, Raquel Schrott och Ezequiel MiodownikKöttuppfödningen i Argentina. Ett hot mot jordbrukarnas och ursprungsbefolkningens hälsa, miljö och produktion Köttuppfödningen i Argentina
Argentina. Uppfödningsanläggningarna kan även beskyllas för det minskade antalet kreatur i Argentina. I mars i år förutspås dock en betydande minskning av uppfödningsanläggningar och nötkreatur som föds upp på detta vis.


Biodiversidadla, Raquel Schrott och Ezequiel MiodownikKrav på antropologisk studie av markägandet i ett område som bebos av ursprungsfolk
Brasilien (Adital) Ursprungsinvånare och ett nätverk av personer som stöder dem, framförallt från studentrörelsen och miljörörelsen, har förhindrat att företagen som vill exploatera, kan komma in i området.

Camila QueirozVenezuela uppfyllde Milleniemålen
Regeringen har verkställt en årlig investering inom vattensektorn på 600 miljoner dollar. Hidridroven driver ett utbildningsprogram i mer än 2500 skolor i landet, för att lära ut och främja lämplig användning av vattnet, där mer än 10.000 volontärer har varit med och bidragit.

EcoportalLatinamerika vidtar inte tillräckliga åtgärder för att kunna hantera miljömässiga utmaningar som klimatförändringarna
De latinamerikanska länderna är dåligt förberedda för att bemöta de negativa effekterna av klimatförändringarna, trots att de ligger i en av de mest utsatta zonerna på jorden. Detta varnade experterna för i miljöväg när ekonomiansvariga från sju länder samlades i Lima.

EcoportalLångt ifrån att rädda världen, gentekniken har inte ökat kapaciteten hos en enda gröda Gentekniken har inte ökat kapaciteten hos en enda gröda
(Rapal). Monsanto har hävdat att man genom genteknik kan skapa grödor som tål torka och andra väderförhållanden. Detta är ett falskt löfte.
EcoportalInternationellt forum "Rätten till vatten förenar oss"
Venezuela. Att värdesätta naturtillgången som en mänsklig rättighet kommer att innebära ett beskyddande av natur- och energitillgångarna och folkets överlevnad.

EcoportalMjölklandet under hot Mjölklandet under hot
Byarnas gastronomi är väldigt varierad. Det finns de som huvudsakligen konsumerar fisk eller kött, till och med rått; andra sätter grönsaker först.


Grupo Semillas, Libardo Gómez SánchezGenmanipulerad mat och Wikileaks Genmanipulerad mat och Wikileaks
De dokument som den spanska dagstidningen offentliggör om lobbying av den amerikanska ambassadören i Vatikanen i syfte att få stöd för genmanipulerade grödor av den katolska kyrkan.


Grupo Semillas, Iván RestrepoBiobränslen: Miljöaktivistyrket verkar ha blivit farligt i Colombia Miljöaktivisten Mario Mejía
Det har hörts internationella klagomål angående undanröjandet av den ekologiska gård tillhörande den colombianska miljöaktivisten Mario Mejía.Grupo Semillas5 december: Världsdagen för livsmedelssuveränitet och för att kyla ner världen
Durban, Sydafrika. Kampen mot klimatförändringarna är en kamp mot den nyliberala kapitalismen, jordbristen, plundringen, hungern, fattigdomen och ojämlikheten. Planetens kris kräver att vi går till direktaktion.

Grupo SemillasKuba: Livsmedelssuveränitet inom räckhåll
Jordbrukaren måste försöka göra sin gård fullständig. Ett jordbruk som producerar allt, och allt börjar där. Det är det viktigaste målet.

Ivet González...eftersom det är nödvändigt med ett sociopolitiskt perspektiv som inkluderar kvinnor, varje dag och i all deras mångfald... Ett område i utkanten av staden, en gammal soptipp i San Carlos de Bariloche
Argentinska Patagonien, San Carlos de Bariloche. Ett område i utkanten av staden, en gammal soptipp som för varje år blir mer synlig på grund av de växande sopbergen, stanken, bränderna och röken.


Marisa BilderBlygsamma framsteg vid klimattoppmötet i Cancún Industriländerna är ovilliga att signifikant minska sina utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringen.
I Cancún, lyckades man uppnå andra avtal, anspråkslösa visserligen, men man undvek den känsla av misslyckande som låg i luften i Köpenhamn. Dessa avtal måste man fortsätta utveckla vid det kommande toppmötet i Durban, Sydafrika, senare i år.

Noticias aliadas, Ramiro EscobarKuna Yala, klimatförändringens flyktingar Kuna Yala, klimatförändringens flyktingar
Ursprungsfolket Kuna i Panama behöver inte TV för att förstå den globala klimatförändringen. Den har redan knackat på deras dörr och är på väg att förändra deras liv. För att anpassa sig måste de packa ihop och flytta.


Noticias aliadas, Leslie JosephsDen kontroversiella cellulosaindustrin gör framryckningar Privata investerare planerar att bygga en ny cellulosafabrik trots de kontroverser som omgärdar denna industri.
När det i januari bekräftades att en till megafabrik kontrollerad av transnationellt kapital ska byggas i Uruguay, återuppväcktes oron på många håll för hur en av landets främsta resurser, jorden, ägs och utnyttjas. Vad som är anmärkningsvärt är att många av de kritiska rösterna kommer från den uruguayanska regeringen själv.

Noticias aliadas, José EloseguiGM-majsen framskrider GM-majsen framskrider
Senaten, som till största del står på oppositionens sida, har begärt att regeringen omedelbart ska avbryta sina ingripanden mot GM-majsodlingarna.
Noticias aliadas, Gustavo TorresUrsprungsbefolkningen bevarar biosfärreservat Esteban López och Justina Carlos
I Nicaragua är alla skogar förlorade; därför tror vi att bara vi ursprungsbefolkningar tar hand om det som är kvar av våra skogar.Noticias aliadas, Carmen HerreraMiljoner lider av hunger och undernäring För att säkra matsuveräniteten är det nödvändigt att utveckla jordbruket
Även om det är en av de största livsmedelsproducenterna i världen, har regionen Latinamerika och Karibien 209 miljoner fattiga - 35% procent av sina 595 miljoner invånare - av vilka 81 miljoner lider av hunger och undernäring.


Noticias aliadas, Alejo ÁlvezVattendragens och de kustnära våtmarkernas död samt ursprungsbefolkningarnas rättigheter att bli konsulterade
Honduras. Trots landets enorma miljömässiga sårbarhet, utesluts i Klimatinvesteringsplanen all finansiering av lindring och anpassning till klimatförändringar, ett av de största problem som Honduras utsätts för. Speciellt drabbar det befolkningsgrupperna Miskitos och Garifuna som huvudsakligen hör hemma längs landets norra kust.

OFRANEHMexiko: Bin hotade i hela världen Bin hotade i hela världen
Peto, Yucatán, den 19 januari. - Det är inte bara biodlingen som är i fara utan hela framställningen av livsmedel i världen. Miljarder bin dör i tystnad och vår livsmedelskedja befinner sig i fara.Prensa indígena, Bernardo Camal ItzáEcuador: Chevron-Texaco fälld i domstol att betala för föroreningar Amazonas, en reserv i lågor.
Förorsakade brott. Den mest efterlängtade domen under de senaste 17 åren, har just offentliggjorts. Nicolás Zambrano, domare vid domstolen i Nueva Loja, medger att det nordamerikanska bolaget Chevron-Texaco är skyldigt till de föroreningar som som efterlämnats i ecuadorianska Amazonas under 26 års verksamhet.

Prensa indígena, Majed Velásquez VelizBolivia ger naturen 11 rättigheter Naturen 11 rättigheter
Likvärdigt med mänskliga rättigheter. I den nya bolivianska lagstiftningen finns nu 11 grundläggande rättigheter till naturen.
Prensa indígenaGarimpeiros, rovdjur utan gränser
Bild som representerar förödelse och död
Brasilien. Agencia Azul Ambientalistas (Byrån blå miljöaktivister). Likt Attilas (hunnernas kung) horder som endast efterlämnade sig förödelse och död. Så, i flockar kommer garimpeiros, gruvarbetare utan nationalitet, nedvärderade i sitt existensberättigande och besatta av löftet av guld, som förstör, utan nåd, det som tagit naturen...

Prensa indígenaAmerika är kontinenten med störst biologisk mångfald Amerika är kontinenten med störst biologisk mångfald
Med biologisk mångfald eller biodiversitet avses allt levande som finns på jorden; dess naturliga utbredningsmönster är produkter av evolutionen och inflytandet från andra arter.Prensa indígena, Lenin CardozoNativo för att inte avskoga Nativo för att inte avskoga
Argentina. Nativo är ett binationellt projekt och har sin motsvarighet i Ekoregionen Valdiviana i Chile, som har påverkats av tallindustrin.
Prensa indígenaKvinnor värdesätter skogarna mest
Brasilien. Studien betonar att det är avgörande att främja kvinnliga ledare i skogssamhällena för att säkra att kvinnors intressen och farhågor tas hänsyn till i beslutsfattanden.

Prensa indígenaBiomångfald på urban skala: En gata i Montevideo där det är "gott att leva"
Uruguay. Den 9 juni är inte vilket datum som helst. Det är den dag då Uruguay, år 1924, för första gången blev olympiska mästare i fotboll på Colombes de París-stadion.

Rapal, Ricardo Carrere


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe