Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America-Woman is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika.
Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkiv


Genus

Här finns de artiklar vi publicerat om lagstiftningen vad gäller HBT-frågor, kvinnors rätt att ta beslut, kvinnomord och olika kommunikéer som har att göra med situationen för kvinnan i Latinamerika.


Den 28 september kräver Latinamerika och Karibien att aborten avkriminaliseras i området
Kvinnoorganisationer i Latinamerika och Karibien hävdar att tillgång till fri och säker abort är ett krav som berör social rättvisa, mänskliga rättigheterna samt demokrati.

Articulación Feminista del Marco SurIX Sociala Världsforumet
Mellan den 27 januari och den 1 februari hålls Sociala Världsforum i Belém do Pará (Amazonas, Brasilien). Som många av er redan vet rör det sig om ett öppet möte - pluralistiskt, mångfacetterat, icke regeringsstyrt och partipolitiskt obundet - som på ett decentraliserat sätt stimulerar till debatt, eftertanke, formulering av förslag, utbyte av erfarenheter och förhållandet mellan organisationer och rörelser som arbetar med konkreta verksamheter, på lokal och internationell nivå, för att bygga upp en annan värld som är mer solidarisk, demokratisk och rättvis.

Articulación feminista MarcosurTvå organisationer uttalar sig om situationen för kvinno organisationer i Nicaragua
Articulación Feminista Mercosur inbjuder genom sin Infomationsbulletin nr 6 att besöka en blogg som stöder de nicaraguanska feministerna. De säger "Vi tar ställning mot den förföljelse och aggression feministerna utsätts för, genom den fundamentalistiska politiken och religionen i Nicaragua.

Articulación feminista MarcosurTredje mötet för livsmedelssuveränitet mellan latinamerikanska kvinnor från landsbygd och städer
Vi, kvinnor i Latinamerika föreslår att vi konsumerar det vi producerar själva istället för Coca-Cola och genmodifierade livsmedel. Att vi praktiserar en rättvis och solidarisk handel genom marknader där producenter och konsumenter gör sina utbyten. Jordreformer, enligt de behov som varje land har i förening med de processer som pågår i Venezuela, Bolivia och Paraguay. Skapa och konsolidera ett kommunikationsnätverk i Latinamerika

Biodiversidad i LatinamerikaCEMUJER: Till det salvadoranska folket
123 år har gått sedan arbetare och arbetarkvinnor i Chicago demonstrerade med samma röst när de krävde bättre löner och 8 timmars arbetsdag. Det blev ingen dialog, det blev ingen förhandling, tvärtom, det ledde till förtryck, fängelse och död för arbetarklassen.

CEMUJERGarantin för rätten till barn- och ungdom och straffriheten
Familjer i El Salvador lever i en farlig tid i historien. En tid när man legitimerar straffrihet för de permanenta kränkningarna flickors, pojkars och ungdomars mänskliga rättigheter.

CEMUJERDialog och överenskommelse, grundläggande förutsättningar för en ny El Salvador
Att förstärka rättsstaten betyder att samhället blir mer demokratiskt men det kan inte ske om inte alla deltar. Deltagandet bör utgå från den utgångspunkt varje grupp anser vara den bästa. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att man inte är rädd för förändringarna i idéer eller handlingar gällande vad som kan vara normalt eller rätt politiskt eller det som anses politiskt sannolikt.

CEMUJER24 Maj Internationella Kvinnodagen för fred och avväpning 24 maj
Inom ramen för den internationella kvinnodagen för fred och avväpning och trösklarna av världsveckan i aktion mot det väpnade våldet, höjer CEMUJER, aktiv medlem i kvinnonätverket, nätverket för internationell aktion mot lätta skjutvapen, IANSA, ...


CEMUJERCEMUJER till allmänheten
I ett land där våldet minut för minut avslutar ett värdefullt liv och det råder en ohämmad straffrihet, där hundratusentals hushåll utgjorda till största del av heterosexuella par bryts upp. ...

CEMUJERSynden att föda som kvinna informerar om kvinnomorden i El Salvador
Sedan för 10 år sedan har information om kvinnomord systematiserats och kartlags och skapat begreppet "Femicido".

CEMUJEROm sexuell hälsa i Nicaragua
För CISAS är ämnet sexuell hälsa av yttersta vikt eftersom regeringen håller fast vid en politik som innebär att man kränker de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Det gör att tonåringar till informationskanaler som leder till att de har sexuella förbindelser vid mycket låg ålder, till konsumtion av beroendeframkallande substanser och till att bristen på jämställdhet mellan könen fördjupas.

CISASNär straffet är döden
Siffrorna visar oss att Argentina är ett av de länder där osäkra aborter är den vanligaste dödsorsaken under graviditet och har varit det sedan 1980. Dödligheten drabbar unga och fattiga kvinnor och flickor mellan 15 och 39 år. 93 dödsfall registrerades under 2006, bland dem en flicka under 14 år och 7 tonåringar under 20 år. Den Nationella kampanjen för rätten till legal, säker och kostnadsfri abort genomförde ett forum för att synliggöra kampen för och kravet att man ska anta det lagförslag som ligger hos kongressen.

EnReDando-gruppenKönsvåldet drabbar ursprungsfolk
De är flickor, unga kvinnor, fattiga och indianer. De utsätts för sexuella övergrepp, diskriminering och daglig misshandel. Domare och poliser vägrar ge dem rättvisa. Institutet för kön, rättigheter och utveckling och Qom-befolkningen i Rosario organiserade den 22 och 23 oktober ett interprovinsiellt möte för att synliggöra fall av könsvåld ursprungsfolken i landet drabbas av och den systematiska orättvisa som utövas av olika statliga instanser.

EnReDando-gruppenDen här kroppen är min, rör den inte, våldta den inte, döda den inte
Under den parollen presenterade Självsammankallade kvinnor i Rosario och Indeso Mujer under Internationella dagen mot kvinnovåld en rapport om kvinnomord i Argentina. 167 kvinnor mördades av olika anledningar som hade att göra med deras kön mellan november 2007 och oktober 2008. Man anordnade också demonstrationer i Rosario och en debattdag för att synliggöra och fördöma trafficking, en problematik som gör att 4 miljoner människor i världen kidnappas och utnyttjas sexuellt, de flesta kvinnor och flickor.

EnReDando-gruppenRöster från mötet
I tre dagliga upplagor samlade nätverket Nosotras en el mundo (Vi i världen) in ljudupptagningar från olika tillfällen och röster från en mängd olika deltagare under det nationella kvinnomötet, upplaga nummer XXIV, som hölls i Tucumán (provins i nordvästra Argentina).

EnReDando-gruppenMexiko: Polis och militär kränker kvinnor sexuellt
Förtryck av lärare och civila. Styrkor från den federala polisen och delstatspolisen i Morelos undertryckte igår, för tredje gången den här veckan, lärare, lärarinnor, familjemödrar och -fäder, som stöder lärarföreningen mot Alliansen för utbildningskvalitet.

Guadalupe Cruz JaimesHandel med flickor och kvinnor: våldet som bakgrund
Påtvingade försvinnanden, tortyr, hot, mord och andra brott är idag brott som omger handeln av flickor och kvinnor i hela världen, som varje år involverar mer än en miljon av dem.

Isabel Soto MayedoLatinamerika: Fattigdomens kvinnliga ansikte
Istället för att glädja sig, gråter många latinamerikanska mödrar över ödet att föda en flicka till världen. För att födas som kvinna i denna del av kontinenten innebär att tillhöra en ny sorts lägre klass.

Isabel Soto MayedoDet sociala världsforumet 2009 i Belem do Pará
Vi accepterar inte försöken att upprätthålla systemet på bekostnad av kvinnors liv. Massuppsägningarna, nedskärningarna av offentliga utgifter inom det sociala området och bekräftelsen av den produktiva modellen som utgör en direkt inverkan på våra liv.

Kvinnoorganisationens uttalandeSexuella och reproduktiva rättigheter
Latinamerikas lagstiftningar är restriktiva i frågan om abort. I vissa länder tillåts dock kvinnan att göra abort under vissa omständigheter.

LatiCe, Claudia GarcíaAbortlagstiftning i EU
I en undersökning genomförd av European Parliamentary Forum (EPF) över hur de europeiska partierna ser på abort framkommer att 36 av 75 undersökta partier anser att abort är en kvinnas rättighet.

LatiCe, Claudia GarcíaJämställdhet i Latinamerika 2008
UNDP använder sig av två olika skalor för att mäta jämställdheten. GDI grundar sig på jämställdhetsnivån vad gäller mänsklig förmågan medan GEM har att göra med olikheter i politiskt och ekonomiskt deltagande samt beslutsfattande. Alla länder är rankade. Det mest jämställda landet är Island medan Sverige finns som nummer 5 på (GDI) och 2 på (GEM).

LatiCe, Claudia GarcíaDet måste bli en förändring, och snarast!
Reflektioner kring den icke straffbara aborten. I juli publicerade jag i LatiCe en artikel om de sexuella och reproduktiva rättigheterna. I artikeln fokuserade jag på den restriktiva lagstiftningen i fråga om abort som finns dels i Latinamerika, men även i andra katolska länder såsom Irland, Rumänien och Polen.

LatiCe, Claudia GarcíaUruguay och legalisering av abort
I Uruguay diskuteras om man ska legalisera abort, trots löftena om bannlysning av katolska kyrkan och presidentveto, bombhot och flera protester.

LatiCe, Claudia GarcíaKvinnorna tar plats som sociala och ekonomiska aktörer och kommer med egna förslag på Amerikas Sociala Forum
WSFs (World Social Forum) internationella rådslag som hölls i Barcelona 2005 förklarade: "det går inte att skilja mångfald från principen om jämställdhet. De utgör basen för utopierna, de politiska perspektiven, kampen, de alternativa modellerna för sociala och ekonomiska relationer och hur vi organiserar våra liv på den här planeten.

LatiCe, Claudia GarcíaNågra tankar kring kvinnornas mobilisering
Det finns en rak linje mellan könsrättvisa, demokrati och ekonomisk rättvisa. En alternativ syn på medborgarskap (utifrån en kvinnlig synvinkel) måste innehålla den ekonomiska, sociala och kulturella praktiken som gör att man nu organiserar om demokratin.

LatiCe, Claudia GarcíaOm kvinnor, kön och jämställdhet
Forskare i Italien och USA har, efter prover i matematik som genomförts bland 276 000 15-åringar i 40 länder, dragit slutsatsen att kvinnorna i de länder där störst jämställdhet råder får bättre resultat på prov i matematik. Det motsatta sker i länder där ojämställdhet präglar förhållandena.

LatiCe, Claudia GarcíaOm jämställdshet i Sverige
Sverige ansågs längre vara det mest jämställda landet i hela världen. Ingen tvekan att vi i Sverige har mycket att vara stolta över.

LatiCe, Claudia GarcíaStatistik om mäns våld mot kvinnor
I en undersökning genomförd 2006 framkom att 1,8 procent av kvinnor i åldern 16–79 år själva uppger att de varit utsatta för misshandel någon gång under senaste året.

LatiCe, Claudia GarcíaOm de rättigheterna som HTB samhället har i Latinamerika och i Sverige
I vissa latinamerikanska länder är det tillåtet att två vuxna människor har homosexuella relationer i privat (dessa skall alltså inte skall inte vara offentliga). Bland dessa länder kan nämnas Cuba som beslutade om detta 1979, Ecuador 1997, Colombia, 1981, Argentina 1887, Brasilien 1831, Peru 1924, Mexico 1872 ...

LatiCe, Claudia GarcíaAnders Östlund om Stockholms Euro Pride
Innan jag berättar hur jag upplevde årets Stockholms Euro Pride vill jag komma ihåg hur det hela började. Det hela började 1969 i New York när polisen gjorde en razzia mot en gaybar. Den här gången gjorde gästerna motstånd. De hade fått nog av trakasserierna. Revolten, som varade i tre dygn, utlöste en våg av solidaritet och demonstrationer som spred sig över hela USA. HTB-samhället vågade visa sig stolta över sin identitet.

LatiCe, Anders ÖstlundHBT-person genom tiderna
Tänkte skriva om hur det har varit att vara HBT-person genom tiderna HBT står för homo, bi och transpersoner.

LatiCe, Anders ÖstlundKaffe, smörgåsar och SRHR-frågo
Vi var med på frukostseminariet organiserade av 09-Näteverket (*) om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Seminariet var det fjärde av sex, men för vår del var det första vi deltog i.

LatiCe, Cecilia Bergstrand och Claudia GarcíaKim berättelse om sitt liv som trans
Kim Alexia kommer ursprungligen från Colombia men hon har levt i Sverige i över 10 år och är idag svenska. Hon lever ett vanligt liv tillsammans med sin man sedan 13 år. Hon har en son som är 24 år, från ett äktenskap i Colombia, som hon har bra och stadig kontakt med. Hon säger att hon inte känner sig diskriminerad och i sin personliga framtid ser hon arbete, resor till Colombia för att träffa sin familj, sin man och fortsätta framåt i livet.

LatiCe, Cecilia BergstrandEtt årtionde med den svenska sexköpslagen - kan vi se konkreta effekter idag?
1999 antogs en lag som gjorde det kriminellt att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige, med straff som böter eller fängelse i högst sex månader. Man hoppades att prostitutionen efter detta skulle minska drastiskt, men blev det så? Nu när lagen fyller tio år är det hög tid att både se i backspegeln och att granska dagens situation.

LatiCe, Daria LodygowskaSexualundervisning i Sverige
Lärare utan utbildning är det möjligt? Jo tyvärr. Landets lärare ska enligt skollag undervisa i sex- och samlevnad och det ibland utan någon som helst utbildning i ämnet. Samtidigt ökar antalet könssjukdomar och det rejält.

LatiCe, Johanna NilssonFeministiskt Initiativ (FI), feministiskt politiskt parti
FIs politik ska vara ett alternativ som utmanar patriarkatet inom alla områden i samhället.

LatiCeNya lagen om könsneutrala äktenskap
I Sverige har det tidigare inte funnits könsneutrala äktenskap, men sedan 1995 kan homosexuella par ingå registrerat partnerskap. Detta är en civil förening som i praktiken ger homosexuella samma rättigheter som ett äktenskap.

LatiCeEn annan värld är både nödvändig och möjlig
I ett patriarkalt och nyliberalt kontext kollapsar bank- och finanssytemet. Försöken att rädda det och förbättra dess funktion gör bara situationen värre. Börserna världen över är i fritt fall, krisen breder ut sig och kan inte längre döljas. Konsekvenserna av en obefintlig fördelning av rikedomarna betyder att folken blir allt fattigare och då särskilt kvinnorna

Marcha Mundial de las MujeresVärlden: Världens kvinnor på marsch: Se hit!
Vi, Världens kvinnor på marsch, kämpar tillsammans mot orsakerna till fattigdom och sexistiskt våld. Tio år efter vårt första internationella möte, träffades vi igen i Panxón, Galicien, mellan 14 och 21 oktober 2008

Minga informativa de Movimientos SocialesMandat från det första kontinentala toppmötet från Abya Yalas indianskakvinnor
Vi samlade indiankvinnor vid den heliga marken vid Titicacasjön har efter två dagars diskussioner och överläggningar bidragit till den historiska processen av omvandlingen av våra byar med våra förslag och åtgärder i de olika kamperna som uppstod genom de inhemska indianrörelserna, vi höjer vår röst i dessa tider då Latin Amerikas åter igen står med födelse värkar, vilka ska frambringa det nya Pachakutik (indianparti) som verkar för det goda livet på jorden.

Mujeres Indígenas de Abya Yala (Abya Yalas indianskakvinnor)Abortens historia
Juristen Giulia Galeotti hävdar, i sin bok "Abortens historia" (1), att man kan följa abortens historia eftersom problematiken alltid funnits, på olika sätt och med olika karakteristik, i historien om människans samhällen.

Mujeres al Oeste, Gabriela De CiccoVi indiankvinnor fortsätter att vara osynliga osynliga indiankvinnor
"Moder jord ger oss livet och även vi kvinnor ger liv, att försvara livet är därför att försvara jorden", sa Leonilda Zurita, ledare för bonde- och indian kvinnornas federation i Bolivia, Bartolina Sisa, under det första kontinentala toppmötet för indiankvinnor Abya Yala (levande jord på kuna indianernas språk), som hölls i den peruanska staden Puno, vid sjön Titicaca.

Noticias Aliadas, Ramiro EscobarInhemska och fattiga kvinnor dör av botliga orsaker
Peru skulle kunna få en av de snabbast växande ekonomierna i regionen, men regeringen ger inte en lämplig uppmärksamhet åt mödravård till inhemska och fattiga kvinnor, detta visade en nyligen genomförd undersökning av Amnesty International (AI).

Noticias AliadasKvinna, garant för liv Kvinna, garant för liv
Användningen av traditionell medicin för att hela och bota människor var ett av huvudförslagen som framfördes av deltagarna i ett evenemang för utövare av traditionell medicin. Där utmärkte sig närvaron av mamas (ålderkvinnor), taitas (åldermän), kvinnliga schamaner och visa kvinnor från Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela.

Noticias Aliadas, Susana AbadVåra dottrar skall hem igen
Det är tyst i Sverige om det som händer i Ciudad Juarez. På LatiCe vill vi ägna särskild uppmärksamhet åt "Våra döttrar ska hem igen". Det är en förening som rapporterar om att många unga kvinnor, omkring 300 sägs det, de senaste tio åren blivit kidnappade, våldtagna och/eller mördade.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Våra döttrar ska hem igen)Rapport om nya hot
Torsdagen den 30 oktober dök ett kommando bestående av flera män i en mörk bil med mörka rutor och utan registreringsskyltar upp vid Maria Luisa Andrades dörr. De lämnade en bit papp på ungefär en kvadratmeter med hotfullt och förolämpande innehåll. Det var en varning, deras barn skulle kunna komma till skada om de inte slutade med sina efterforskningar.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Våra döttrar ska hem igen)Peru: Indianer och feminister i dialog
För att förstärka det ömsesidiga förtroendet, fortsätta reflektera och få fram överenskommelser inom ramarna för Kampanjen för den Interamerikanska konventionen för sexuella och reproduktiva rättigheter möttes i Lima feminist- och indianledare från hela Latinamerika.

Prensa Indígena, Julia Vicuña YacarineMexiko: 20 kvinnor vårdas varje dag p g a våld
Nu är kvinnorna själva som när de väl fått kunskap om sina rättigheter själva anmäler våldet och de bestämmer själva hur de ska gå vidare.

Prensa IndígenaLatinamerika: Ägande av mark med perspektiv på kön Ägande av mark med perspektiv på kön
Minska fattigdomen och säkerställa livsmedelsförsörjningen? Vad kan göras för att i den offentliga dagordningen fastställa debatten om brukningsformen för de marginaliserade grupperna, särskilt kvinnor, med tanke på livsmedelsförsörjning?

Prensa Indígena, Ana Lucía TorresMexico: 14-åriga Laticia överlever sexuell exploatering
24 000 barn är prostituerade eller utnyttjade inom pornografibranschen. Laticia är en 14 år gammal flicka från Centralamerika. Hon har inga papper och hon prostitueras på en krog i kommunen Suchiate som gränsar till Guatemala.

Prensa Indígena, CIMAC, Manuel de la CruzLatinamerika: Där staten är manlig
Det spelar ingen roll om de är vita eller av afrikanskt ursprung, rika eller fattiga, unga eller gamla. Det har heller ingen betydelse om de arbetar eller om de har någon utbildning: I Latinamerika vilar ansvaret för hem, barn och de gamla på kvinnornas axlar, och staten tittar åt ett annat håll.

Prensa Indígena, Marcela ValenteArgentina: Ett Rosario av föräldralöshet Ett Rosario av föräldralöshet
Informationen kommer från Rosario och visar på att antalet tjejer som bor på gatan har ökat med 60% det senaste året. Siffrorna handlar om flickor mellan tolv och 16 år som är lämnade till livet under bar himmel.

Prensa Indígena, Néstor SappietroGuatemala, landet med störst ojämlikhet mellan könen i Latinamerika
Guatemala ligger på hundraelfte plats vad det gäller jämställdhet bland 134 utvärderade länder och längst ner i hela Latinamerika, enligt en rapport presenterad för World Economic Forum (WEF).

Prensa IndígenaGuatemala: "Utan tuttar finns inget paradis"
Stereotypernas makt. Långa, smala kvinnor med söta ansikten, timglasformade kroppar och fylliga byster. Männen, i sin tur, är oattraktiva, feta eller spinkiga, dåligt klädda men välbärgade och de spelar rollen av dominant alfahanne, nästan förmyndare över dessa kvinnors liv.

Prensa Indígena, Alba TrejoOm sexuella och repproduktiva rättigheter
Centralamerikanska parlamentsledamöter skriver under en deklaration som hotar kvinnornas liv.

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del CaribeAborten i Latinamerika
Guatemala: abort är förbjudet. Abort bestraffas med mellan sex månader och tre års fängelse. Det finns dock undantag. Kvinnor tillåts göra abort när graviditeten är en produkt av en våldtäkt eller när moderns liv är i fara.

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaI hemmen är det kvinnorna som arbetar mest
En enkät har visat att det är kvinnorna som tar det största ansvaret vad gäller hushållsarbetet, medan männen fördrar att bara sköta inköpen, låt vara att de bidrar mest ekonomiskt.

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaFör rättighet till sexuell mångfald och religiös frihet
Organisationen Katolska Kvinnor för Rätten att Bestämma uttalar sig mot kyrkans hierarki

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaInte i mitt Namn!
I mars månad kommer vi att utföra en gemensam presentation på ärkebiskopsämbetet i Buenos Aires där vi kommer att överlämna vår begäran om att lämna Argentinas katolska kyrka.

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaAvkriminalisering efter tjugo år av förbjud
"Vi befinner oss i 2000-talet och inte på Medeltiden, därför finns här inget tema som är tabu", detta deklarerade kandidaten för presidentvalet Koalitionen för demokratiska partier (la Concertación) (och den nuvarande senatorn av kristdemokraterna/Democracia Cristiana) Eduardo Frei och tände stubinen på en explosiv offentlig debatt om avkriminaliseringen av terapeutisk abort i Chile...

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaAbort på underårig väcker liv i diskussionen om ämnet
Fallet med en nioårig flicka som inte fullföljde sin graviditet med tvillingar som var resultatet av en våldtäkt som begåtts av henens styvfar, har åter öppnat kontroversen angående abortläget i Brasilien...

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaVåld mot transvestiter i Villa Luro
Vi vädjar genom detta upprop, att ta avstånd från våldet mot våra prostituerade transvestit kollegor i Villa Luro. Tack så mycket!

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaEnligt lagen
Föreskriften blev godkänd av lagstiftarna i Buenos Aires. Lagen kräver att könsidentitet repsekteras. Den kommer att gälla de offentliga förvaltningarna i staden.

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaHonduras: Uttalande av kvinnoorganisationer
Nu när landet befinner sig i en allvarlig situation och inför omröstningen den 28 juli i år, som ska göra det möjligt att installera en konstituerande församling gör vi, grupper av organiserade kvinnor och Honduras feministiska rörelse följande uttalande:

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaUruguay: Kampanj för sexuella och reproduktiva rättigheter
Med nästan två månader kvar till de nationella valen är valkampanjen i full gång och de konkurrerande politiska partiernas valkandidater lägger fram sina vallöften. Det finns dock teman som inte verkar existera för dem som idag har i sin hand att hitta lösningar på de problem som finns i det uruguayanska samhället.

Red Informativa de Mujeres de la ArgentinaRätt till giftermål för samkönade par
För första gången i vårt lands historia debatteras den juridiska jämlikheten för homosexuella och bisexuella i kongressen.

Red Informativa de Mujeres de la Argentina, Ordförande för Argentinska federationen för HBT, Maria RachidEn cancer för de fattigaste
I och med öppnandet av veckan för kvinnors hälsa rapporterade Hälsoministeriet igår att livmoderhalscancer berör mer fattiga kvinnor eftersom de genomgår färre medicinska kontroller och har sämre tillgång till information om hur riskerna kan upptäktas.

Rio Negro


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe