Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Exploateringen av fiskevatten döljer sig bakom kampanj mot sjölejon

Rodrigo Fuentes, Radio Universidad de Chile
Ecooceanos
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

Kampanj mot sjölejon

I ett samtal med Radio Universidad de Chile kritiserar Juan Carlos Cárdenas, direktör för djurskyddsföreningen Centro Ecocéanos, underlaget till den "populistiska" kampanj som regeringen tagit fram för att minska påverkan från en eventuell "sjölejonepidemi". Enligt utsago skulle sjölejonens spridning komma att plåga fiskeriet samt stagnera den ekonomiska utvecklingen, främst i området kring Los Lagos.

Stadssekreteraren för fiske och vattenbruk (på spanska förkortad Subpesca) lanserade i juni ett initiativ för att bemöta de sjölejon-orsakade förvecklingarna som dagligen drabbar fiskevattnen.

Kampanjen bestod av en tävling; man sökte lösningar till problemen som det havslevande djuret medför för hantverket. I beskrivningen förklaras att sjölejonen utarmar, konsumerar och berövar fiskarna deras fångst. De sträckte sig så att de beskrev det som att sjölejonen "sänker [fiskarnas] fartyg".

Enligt regeringen är däggdjurets närvaro en riskfaktor; fiskets och ekonomins utveckling skulle drabbas hårt om sjölejonet tilläts härja i chilenska vatten. Påståendet vilar på grunden att många av Chiles kustregioner är beroende av fisket för att hålla de lokala, exportbaserade finanserna flytande.

Däremot är förevändningarna bara en rökridå i Juan Carlos Cárdenas öron. Hans åsikt är att kampanjens syfte är att avleda både allmänhetens och de inhemska fiskarnas uppmärksamhet från den akuta sociala klimatkris som drabbat de överexploaterade nationella fiskerierna. I förlängningen är regeringens faktiska avsikt att "försköna" fiskelagstiftningen.

"Man hanterar sjölejonet som en bytesvara, för de som faktiskt satt bollen i rullning är inga mindre än fyra högt uppsatta chefer inom vattenbruket. Dessa representanters historia, och speciellt i Puerto Montt och Chiloé där de anklagats för korruption, är översållad med mutor för fiskeindustrins del. Det senare är det som står bakom hela debaklet, då fiskerierna måste avlägsna djuret från sina områden – annars kommer sjölejonen störa deras verksamhet", menade Carlos Cárdenas.

Viktigt att poängtera är att för närvarande är sjölejonet en fridlyst art som skyddas av ett temporärt förbud (D.S. N°31). Det förbjuder jakt, förvärv och kommersialisering av däggdjuret i chilenska vatten fram till år 2021.Publicerad: december 2018

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe