Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Paraguay: Jordbruksnäringen visar sina klor

Biodiversidadla
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

Jordbruksnäringen visar sina klor

Ursprungsbefolkningens och böndernas decennielånga konflikt rörande sojaodlingarnas utbredning står i centrum för debatten om jordbruksnäringen, en debatt som är av stor betydelse i Paraguay. Den svepande logiken och den snabbt ökande monopoliseringen av jordegendom ligger till grund för konflikten mellan etablissemangets och paraguayanska bönders produktionsform.

Böndernas motstånd mot sojaodlingar öppnar upp för en politisk debatt kring jordbruksnäringens handelsmodell. Brytandet mot miljölagstiftning, oförutsägbart förvärvande av marktillgångar, illegalt militärt ingripande (där paraguayanerna står som offer) och bestickning av myndigheter är några av stora sojaproducenters handlingar som uppdagades efter att landets bönder startat en kampanj som syftar att kritisera konglomeratens skadliga påverkan. Informationen har placerats i senatens händer och man väntade spänt på ett uttalande från kongressen. Under ett av tidigare nämnda kongresskammares sammanträden fördömde senatorerna denna situation, medan de utkrävde ansvar från sojaproducenternas samlingsorganisation UGP. Lagstiftarna önskade att UGP erkände deras roll i böndernas våldsamma och osäkra verklighet, det som idag omvandlats till en nationell kris i ljuset av den stundande sojaskörden.

Under sammanträdet offentliggjorde man även en video där brasilianska lantbrukare hotade de kongressledamöter som varit ytterst involverade i senatens kommission för jordbruksreform. Böndernas varning bestod i att man planerade att placera 600 traktorer på de två kommunerna Canindeyú och Caaguazús vägar. Samtidigt var det underförstått att demonstrationen kunde urarta sådant att dödsfall uppkom; "vi kommer inte att sörja om någon av en händelse skulle dö under demonstrationerna" säger en av de brasilianska sojaodlarnas representanter. De brasilianska jättarna krävde vidare att myndigheterna skulle se till att småböndernas motstånd mot spridningen av sojaodlingar upphör.

Medlemmar i partierna Colorado och Patria Querida (bokstavligt översatt till 'Kära Fosterland', övers. anm.) gick till sojahandlarnas försvar då de hävdade att man bara eftersträvade arbete under lugna former och att brasilianska farmare själva är offer för våldsamma småbönders ilska. Dessutom ansåg de att politiska motiv hade orsakat konflikten. Jordbruksnäringens representanter talade istället om att skydda privat egendom och att inte sporra klasskampen, där man definierade klasskampen som konflikten mellan å ena sidan bönder och ursprungsbefolkning som vill värna sina land egendomar och å andra sidan monopolet som står för odlingen av genmodifierad soja.

Mario Abdo Benítez regering står ännu tyst, utan att vidta åtgärder mot den våldsvåg som skakar den paraguayanska landsbygden, påverkar både ursprungsbefolkning och bönder samt har lämnat mer än ett tiotal skadade och en död efter sig.

Beskattning av soja

Medan sojadebatten rasar i senaten föreslår vänsterpartiet Guasúfrontens ledamöter att man under 15 dagar skulle återutvärdera beskattning av sojaexport i den lagstiftande församlingen, ett förslag som först framfördes under 2014. Detta stoppades snabbt av andra politiska block. Därefter gick vänsterpartiet ut med att skatten skulle lösgöra resurser som kunde användas för att stödja småbönders verksamheter. Enligt Guasúfronten skulle det vara ett framsteg i frågan skatterättvisa, då de stora sojaexportörerna skulle tvingas betala för de enorma miljöskador och sociala efterverkningar deras verksamhet orsakar utan att den paraguayanska staten tar ut vinst.

Tre och en halv miljon hektar mark har sojaodlingarna lagt beslag på under de senaste tio åren, vilket har resulterat i att mer än en miljon bönder har tvångsförflyttats. Användningen av bekämpningsmedel har femdubblats mellan 2009 och 2017, och bara 6% av den bördiga jorden används för att direkt producera livsmedel.

Källa: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)Publicerad: november 2018

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe