Bli gärna lite bekant med byn Diego Lamas

Byn Diego Lamas
Yvonne Taboada *
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Byn kom till i en tid präglad av tåget, med en station där loken väsnades fram och tillbaka. Byn ligger mitt i Artigas län, Uruguay, ca 90 km från länets huvudstad. Byn är döpt efter namnet på en Brigadgeneral som försvarade området mot boskapssmugglarna. I området produceras främst ris och boskapsuppfödning på stora betesmarker, med en varierad fauna och skog av eukalyptusträd, i brist på inhemska trädarter. Byn består av ca tjugo MEVIR -bostäder (Rörelse för Eliminering av Ohälsosamma Bostäder), en polisstation där en polis bor med sin familj, en vårdcentral som för nuvarande repareras och en statlig grundskola med 29 inskrivna elever. Eleverna har delats i två undervisningsnivåer som har var sin lärare. Man kan säga att skolan är referensinstitutionen i byn. Den har en gård där det finns olika träleksaker för barnen och ett växthus som kom till i år.

Byn har ca åttio invånare av vilka de flesta är unga familjer. Kvinnorna är mellan 25 och 35 år gamla. De lever under en patriarkat i vilket är ofta bara mannen som har en anställning som lantbruks -skogsarbetare på gårdarna i omgivningarna. Dessa män återvänder hem på kvällen när de är klara med sitt arbete.

Detta år 2020, Pandemins år, har inte kunnat bromsa invånarnas utvecklingsanda iden här byn utsmyckad med rostiga rälsar och gamla, delvis kluvna sliprar som överlevt tågens tid. Det lilla samhället har planerat ett projekt som döptes till” Det återvunna AFE:s magasin” (AFE, Statens Järnvägsförvaltning på spanska, övers. anmärkning). Projektet går ut på att anpassa och göra i ordning depån på 105 m², som har klassats som historiskt arv och ligger ca 100 m från skolan. Meningen är att starta olika kurser som kan komma de intresserade till nytta, särskilt kvinnorna. Målet är att generera en positiv sociokulturell förändring.

En av prioriteringar man gör i år är att kvinnorna ska kunna gå kurserna på plats d v s i själva byn, eftersom det inte finns någon kollektivtrafik mellan byn och andra orter i omgivningen. Tisdagen den 13 startades i skollokalen kursen om hälsosam matlagning riktad till alla kvinnor som bor i området. Det blev många mödrar från byn och även andra kvinnor som arbetar på gårdar runt om i området som deltog. Tanken är att fortsätta med kursen som är delad i fem lektioner. Sen går vi vidare med en kurs i tårtdekoration och även en i matlagning och en frisörutbildning, vilka efterlystes av många mödrar. Kvinnorna är väldigt motiverade till att förkovra sig.

———————-

* Lärare på skolan Nr 35 i Diego Lamas
https://www.facebook.com/flogrosbrum

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *