Förening

 • LatiCe org. nr. 802440-4512

Styrelse

 • Algren Morgan – ordförande
 • Hugo Klappenbach – sekreterare
 • Sebatian Ferrer – kassör
 • Stella Moreno – ledamot
 • Daniela Balladares – ledamot
 • Veronica Ferreira – suppleant
 • Daniel Marrero – suppleant

Arbetsgrupper

Alla som ingår i arbetsgruppen har olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Alla vill dock samarbeta, för att på ett demokratiskt sätt förverkliga föreningens mål.

Alla delar ambitionen att tillsammans medverka till att bygga broar mellan Sverige och Latinamerika. Var och en gör det dock på sitt eget sätt. Alla bidrar med det man kan bäst. Alla hjälper alla vid behov.

Våra översättare är frivilliga

Kommunikatör
 • Hugo Klappenbach

Bolivia

Bolivias projekt – Hormigón Armado
 • Elizabeth Paller
 • Claudia García

Sedan 2018 arbetar LatiCe i La Paz. Med stöd av ForumCiv genomför vi ett utvecklingsprojekt för att förstärka skoputsarna och andra arbetare inom den informella ekonomiska sektorn med fokus på kvinnor-mödrar och deras barn.

Projektet syftar till att möjliggöra kvinnornas personlig och kollektiv egenmakt genom skapandet av självhållbara socio produktiva företag.

Vi använder en deltagande metod, då var och en av de kvinnor som deltar har rätt till en röst och allas åsikt, idéer och förslag påverkar och beaktas under projektets utveckling.

Genom projektet bidrar LatiCe till att målgruppen får möjlighet att utöva sina ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Samtidigt som det finns ett stöd för deltagarnas yngsta barn att förbättra den kognitiva utveckling, färdigheter och förmågor medan de äldsta barn får läxhjälp.
Vi har även möjliggör för Hormigón Armado att registrera sig som organisation. I deras styrelse ingår både män och kvinnor.

Nicaragua

Stöd till Nicaragua
 • Daniela Balladares
 • Scarlett García

I år ska vi genomföra en förstudie för att se möjligheterna att starta ett utvecklingsprojekt med målet till att stärka kvinnor och flickor från olika byn i Autonoma regionen i norra Karibien.

Uruguay

Stöd till Fundación Logros – Uruguay
 • Daniel Marrero

Genom två insamlingskampanjer (2020) har vi bidragit till byggandet av ett växthus och en lerugn för Skola Nr 35 Lamas, Artigas län, samt att böcker köptes till samma skola.

Vi har även arbetat för att främja idrottsaktiviteterna. Som en del i detta skickades sportutrustning till barn och unga, vars föräldrar arbetar i sockerbruket Cainsa (2016). LatiCe har genom detta lyckats uppnå en förändring när det gäller att stärka tjejers fotbollsintresse, och ett fotbollslag med endast tjejer bildades (Baltazar Brum).

Vi har även bidragit med en donation till en gastronomikurs för unga, som ett led i att öka ungas kunskap om hälsosam kost samt ansvarsfull kostlagning. (Baltazar Brum) (2016)

Argentina

Samarbete i + e Por la Plena Igualdad y Equidad
 • Elizabeth Paller
 • Stella Moreno
 • Daniela Balladares
 • Claudia García

LatiCe har tecknat ett samarbetsavtal med föreningen i + e Por la Plena Igualdad y Equidad (För fullständig inkludering och jämställdhet) en organisation som har som sitt främsta mål att ge stöd till personer med funktionsnedsättning samt gynna deras främjande och utveckling.

Vi planerar gemensamma aktiviteter och vi strävar efter att göra en förstudie nästa år.