Förening

 • Föreningens namn på svenska är Latinamerika i Centrum.
 • Föreningens namn på spanska är Latinamerica en el Centro.
 • Föreningens namn och förkortning är LatiCe
 • För den ideella föreningen LatiCe med säte i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sverige.
 • LatiCe org. nr. 802440-4512

Styrelse

 • Algren Morgan – ordförande
 • Stella Moreno – sekreterare
 • Sebatián Ferrer – kassör
 • Veronica Ferreira – ledamot
 • Hugo Klappenbach – ledamot
 • Daniela Balladares – suppleant
 • Daniel Marrero – suppleant

Medlemsansvarig

 • Hugo Klappenbach

Revisor

 • Guidai de Mello

Arbetsgrupper

Alla som ingår i arbetsgruppen har olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Alla vill dock samarbeta, för att på ett demokratiskt sätt förverkliga föreningens mål.

Alla delar ambitionen att tillsammans medverka till att bygga broar mellan Sverige och Latinamerika. Var och en gör det dock på sitt eget sätt. Alla bidrar med det man kan bäst. Alla hjälper alla vid behov.

Våra översättare är frivilliga

Bolivia

Bolivias projekt – Hormigón Armado
 • Elizabeth Paller
 • Claudia García
 • Sebatián Ferrer

Sedan 2016 arbetar LatiCe i La Paz. Med stöd av ForumCiv genomförde vi ett utvecklingsprojekt för att förstärka skoputsarna och andra arbetare inom den informella ekonomiska sektorn med fokus på kvinnor-mödrar och deras barn.

Projektet syftade till att möjliggöra kvinnornas personlig och kollektiv egenmakt genom skapandet av självhållbara socio produktiva företag.

Vi använde en deltagande metod, då var och en av de kvinnor som deltar har rätt till en röst och allas åsikt, idéer och förslag påverkade och beaktades under projektets utveckling.

Genom projektet bidrog LatiCe till att målgruppen får möjlighet att utöva sina ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Samtidigt som det finns ett stöd för deltagarnas yngsta barn att förbättra den kognitiva utveckling, färdigheter och förmågor medan de äldsta barn får läxhjälp.
Vi har även möjliggör för Hormigón Armado att registrera sig som organisation (Colectivo Hormión Armado). I deras styrelse ingår både män och kvinnor.

I år startades ett nytt projekt med Colectivo Hormigón Armado som samarbetsparner.

Uruguay

Stöd till Fundación Logros – Uruguay
 • Daniel Marrero
 • Hugo Klappenbach

Genom två insamlingskampanjer (2020) har vi bidragit till byggandet av ett växthus och en lerugn för Skola Nr 35 Lamas, Artigas län, samt att böcker köptes till samma skola.

Vi har även arbetat för att främja idrottsaktiviteterna. Som en del i detta skickades sportutrustning till barn och unga, vars föräldrar arbetar i sockerbruket Cainsa (2016). LatiCe har genom detta lyckats uppnå en förändring när det gäller att stärka tjejers fotbollsintresse, och ett fotbollslag med endast tjejer bildades (Baltazar Brum).

Vi har även bidragit med en donation till en gastronomikurs för unga, som ett led i att öka ungas kunskap om hälsosam kost samt ansvarsfull kostlagning. (Baltazar Brum) (2016)

Samarbete med föreningen Uruguay-Norge (AUN)
 • Elizabeth Paller

Syftet är att gemensamt utveckla olika ekonomiska, finansiella, logistiska, akademiska osv. åtgärder kring konkreta projekt till förmån för det civila samhällets organisationer i Latinamerika, främst i Uruguay.

Argentina

Samarbete i + e Por la Plena Igualdad y Equidad
 • Elizabeth Paller
 • Stella Moreno
 • Daniela Balladares
 • Claudia García

LatiCe har tecknat ett samarbetsavtal med föreningen i + e Por la Plena Igualdad y Equidad (För fullständig inkludering och jämställdhet) en organisation som har som sitt främsta mål att ge stöd till personer med funktionsnedsättning samt gynna deras främjande och utveckling.

Vi har genomfört en empowerment kurs för kvinnor med funktionsnedsättning via Zoom och vi planerar flera gemensamma aktiviteter.

Kuba

Stöd till El árbol que silba y canta
 • Hugo Klappenbach
 • Daniel Marrero

Vi anordnar flera aktiviteter och insamlingskampanjer för att stödja föreningen El árbol que silba y canta (Báguanos) och deras projekt för hållbara produktiva uteplatser och köksträdgårdar med ekologiskt jordbruk.

Paraguay

Stöd till Tobati-gemenskapen
 • Daniel Marrero
 • Hugo Klappenbach
 • Sebastián Ferrer

LatiCe har etablerat kontakt med ett samhälle av afrodescendenter – Rosado Tobati Company – och har för avsikt att stödja dem genom insamlingskampanjer så att de kan köpa verktyg för jordbruksarbete.