Projektets andra år påbörjades

Projektets andra år påbörjades

Workshop i matlagningVårt projekt i Bolivia har avslutat sitt första år och det andra påbörjades. Pandemin och de begränsningar som infördes av myndigheterna ledde till att man var tvungen att anpassa genomförandet av aktiviteterna, framförallt fick man stärka kommunikationskapaciteten eftersom arbetet utfördes ansikte mot ansikte men även virtuellt. Detta var en utmaning, inte bara för deltagarna själva utan också för facilitatorerna och projektarbetsgruppen. Vi anser att 2020 var ett år av ständigt lärande och att dessa lärdomar kommer att underlätta utvecklingen av de aktiviteter som planeras att genomföras under 2021. Det viktigaste att notera är att trots svårigheterna kunde allt som hade planerats fullföljas och de resultaten som uppnåtts är väl synliga. Det var också mycket positivt att känna till alla deltagarnas utvärderingar eftersom de bekräftar att vi är på rätt väg.

Hormigon Armado Kollektiv
Här får du lyssna om deras arbete som styrelseledamöter

Kvinnor som deltar i gastronomi workshops och andra utbildningsworkshops
Här får du lyssna både på en av facilitator samt några deltagare

Läxhjälp
Lyssna på hur facilitatorn fick planera sitt arbete med hänsyn till rådande omständigheterna pga. pandemin, samt vad de äldsta barnen tryckte om den hjälp de fick.

Parvularia
Faciltatorn berättar för oss hur hon har arbetat och några av barnen berättar vad de lärde sig

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *