Vatten: Liv, En Rättighet, Överlevnad

Vatten: Liv, En Rättighet, Överlevnad

Denna tematiska dossier belyser det akuta vattenproblemet i Latinamerika och dess betydelse för människors värdighet och överlevnad. Trots att regionen innehar en tredjedel av världens sötvattenresurser, saknar 161 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten. Faktorer som bidrar till denna kris inkluderar förorening från jordbruk, gruvdrift och industri, samt otillräcklig vattenrening, vilket resulterar i sjukdomar och barnadödlighet. Klimatförändringar förvärrar situationen genom att orsaka översvämningar och torka, vilket påverkar jordbruket negativt. Publikationen innehåller artiklar från Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasilien, Ecuador och Panama som diskuterar dessa frågor och behovet av medvetenhet och åtgärder för att säkra vattentillgången.

Läs Vatten: Liv, En Rättighet, Överlevnad i: Pdf | Epub | Mobi

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *