Vi fortsätter att röra oss framåt

Workshop i att tala inför publik

LatiCe har arbetat i Bolivia i sex år. Under fem år genomfördes projekt mellan Colectivo H.A., LatiCe och FACB. Under de åren bildades Asociación Multisectorial para el Desarrollo Integral Colectivo Hormigón Armado (AMDICHA) genom en process av empowerment och utbildning i olika administrativa verktyg och rättighetsbaserat arbete. I år startade vi ett nytt projekt som syftar till att stärka och konsolidera AMDICHA, eftersom vi förväntar oss att det ska bli ett grundläggande verktyg för bättre tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för sina medlemmar. Vi strävar efter att AMDICHA ska bli en förändringsagent som företräder sina medlemmar och de sektorer som de tillhör (arbetare i den informella sektorn och människor i gatusituationer/risk för utsatthet), genom opinionsbildning och lobbying för ekonomiska, sexuella och kulturella rättigheter, liksom rätten till utbildning och hälsa, alltid med ett jämställdhetsperspektiv.

Deltagarna lär sig att kommunicera sina budskap

Under denna period kommer olika workshops och utbildningscykler att hållas.  Workshopen om att tala inför publik, som består av fyra sessioner, har 20 deltagare.

Ledarskapsworkshops är också på gång, som kommer att bestå av åtta sessioner med 15 deltagare.

Vi anser att båda utbildningarna är viktiga eftersom deltagarna kommer att lära sig att kommunicera sina budskap på ett tydligt och effektivt sätt och därmed få en betydande inverkan på beslutsfattande och politik som hänföra sig till den sektor de tillhör och representerar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *