Socialisering och produktiv mässa

El Lustra Gourmet

Socialisering och produktiv mässaVårt projekt i Bolivia avslutades lördagen den 18 december, då projektets socialisering ägde rum. Evenemanget inleddes kl. 10 med en produktiv mässa där Kollektivet ställde ut och sålde produkter som tillverkats under projektet: Laja Pizza, El Lustra Gourmet och Sabores con Amor. Andra producenter och entreprenörer bjöds in att delta på Produktivmässan och fem deltog, majoriteten var från Warminakpachpa Yanapta’stanxa-initiativet (Vi kvinnor hjälper varandra). Socialiseringen av projektet ägde rum från klockan 16:00 i Laja Pizzas utrymme, genom virtuell form på Face Live och deltagarna var både medlemmar av kollektivet och gäster.

För detta evenemang förbereddes en liten vittnesbördsvideo som presenterades med några inledande ord från Juan Pablo Villalobos. Styrelsemedlemmar och projektgruppen för Hormigón Armado, deltagare i kvinnogruppen och facilitatorer berättade också om projektets genomförande. För att avsluta evenemanget gavs några certifieringar till deltagarna.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *