Latinamerika i Centrum (LatiCe) är en partipolitisk och religiös obunden förening som bildades 2008 (org. nr. 802440-4512).

Vår vision

Vi önskar oss en jämlik värld styrd av etiska värderingar, där mänskliga rättigheter garanteras för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuellt identitet, sexuellt läggning eller funktionsvariation.

Vårt arbete i Bolivia och Nicaragua

Sedan 2016 har vi arbetat för kvinnor och män i La Paz, Bolivia, som dagligen försörjer sig genom att arbeta i den informella sektorn (putsa skor, sälja godis eller tvätta vindrutor) och som deltar i verksamheten i Hormigón Armado-projektet (Fundación Arte y Culturas Bolivianas). De har fått stöd för att bilda en egen organisation och starta självhållbara socio produktiva företag. I år genomför vi ett nytt projekt där vår samarbetspartner är den organisation som bildats i tidigare projekt (Colectivo Hormigón Armado).

I Nicaragua genomförde vi en förstudie och inledde ett projekt för att stödja tonårsmammor på den norra karibiska kusten så att de kunde slutföra sin gymnasieutbildning och samtidigt få verktyg för att stärka sin egenmakt. Målet var också att ge dem teknisk utbildning som skulle göra det möjligt för dem att garantera sin och sina barns försörjning. Tyvärr kunde projektet bara genomföras under tre månader.

Fokus i båda projekten låg på rättigheter.

Hur finansierar vi vårt arbete?

Vårt arbete finansieras huvudsakligen genom olika aktiviteter och genom donationer och medlemsavgifter. Projekten finansieras av ForumCiv.

Vad har vi gjort under åren?

Vid flera tillfällen har fotbollsutrustning samlats in och skickats till barn och unga i Latinamerika och Afrika, som en del i att främja motion och idrottsliga gemensamma aktiviteter bland utsatta barn och ungdomar.

Latinamerika

2014. Sportutrustning har skickats till Alalay-Stiftelsen, som arbetar med barn och unga som bor på gatan. Alalay arbetar för att stötta och hjälpa barn som bor på gatan med fokus på social återanpassning till samhället (Bolivia).

2011 och 2013. I samarbetet med det norska Hjelpemiddelfondet skickade LatiCe vid två tillfällen en container fyllda med hjälpmedel och datorer till Kuba. Mottagarna till denna donation var författare, universitet, organisationen av personen med funktionsnedsättning samt ett förlag som bl.a. ger ut talböcker för synskadade barn och ungdomar.

Afrika

2014. Fotbollströjor har skickats till Black Lion, en idrottsorganisation som har ett fotbollslag för pojkarna i åldrarna 8-22. Organisationen har inga medlemsavgifter för att öppna upp för att alla pojkar ska få möjlighet att delta och utvecklas inom fotbollen.

2010. I samarbetet med Segeltorp IF, bidrog LatiCe till Friens Pionners kampanj ”Sport för utbildning” genom att skicka träningskläder och fotbollar. Friends Pionner arbetar för att skapa utbildningsmöjligheter åt föräldralösa barn.

2013. Sände LatiCe återigen i samarbete med Sergeltorp IF sportutrustning till Friends Pionner, denna gång till deras mästerskap, där både flickor och pojkar njuter av fotboll och är vinnare på lika villkor. (Kisumu, Kenya).

2013. Som ett sätt att bidra till biodynamisk och ekologisk närodling har LatiCe skickat frön till Friends Pionner, som ett sätt att bidra till möjligheten att bruka jorden utifrån en hållbar vision och med respekt för förfädernas kunskaper genom att använda ekologiska frön. (Kisumu, Kenya)

2016. Grönsaksfrön har även skickats till en avlägsen by som har stora problem med vattenbrist. Syftet var att odla på två ställen, ena odlingen var enbart för att spara fröer (skapa en frö bank) och den andra för egen konsumtion och försäljning. (Marakissa, Gambia)

Sverige

Vi driver för närvarande en insamlingskampanj för Asociación El Árbol que Silva y Canta de Báguanos (Kuba) för att stödja deras projekt för hållbara produktiva trädgårdar och uteplatser med ekologiskt jordbruk.

2021. Insamlingskampanj ”Qué lluevan libros en el campo!” till förmån för skola nr 35 Diego Lamas (Uruguay).

2021 Flera intervjuer filmades och publicerades på vår YouTube-kanal.

Fram till 2021 har LatiCe publicerat tolv tematiska dossierer med artiklar från olika latinamerikanska länder.

Sedan 2008 har LatiCe publicerat en digital tidskrift (www.latice.org) som fungerar som ett informationsforum, där framförallt gräsrotsorganisationer har utrymme att utrycka sig själva.

2018. LatiCe har även producerat en kort dokumentär om kvinnorna i kvinnofängelset, Enhet 5 i Montevideo, ”De bortglömda kvinnorna” (Uruguay)

2013. I samarbete med Latinamerikanätverket organiserade LatiCe ett seminarium i Riksdagen för att diskutera om äldrevård på sitt eget modersmål.

2014-2019. LatiCe anordnade under åren olika barnaktiviteter för att förstärka modersmålet på ett roligt och kreativt sätt.

2013 – 2016. Med stöd av Allmänna Arvsfonden genomförde LatiCe ett projekt för synskadade, Fäktning för synskadade. Projektet startades upp som en rehabiliteringsaktivitet men under projektets gång bildades en fäktningsklubb, idag erkänd av Fäktningsförbundet.