Slutrapport Solidaritetskampanj med Báguanos

Slutrapport Solidaritetskampanj med Báguanos

Daniel Marrero Tagle

Professor Rolando Bellido Aguilera från Báguanos, Kuba, informerade oss om kommunen Báguanos behov av att få tillgång till en plan för livsmedelssuveränitet för vilken det behövs utsäde och grundläggande verktyg för att stärka plantskolor och produktiva gårdar. Vi tvekade inte att starta en liten WhatsApp-grupp med Carmen, Rosalía, Juanita, Estrellita , Hugo och Daniel och vi började köpa ekologiska frön. Med mycket entusiasm och tålamod började vi göra listorna och samlade in hundratals basfrön. Gustavo berättade att en flicka kunde ta dem till Kuba och Beatriz tog dem. Allt pappersarbete för leverans av fröna till jordbruksministeriet ordnades. Men än en gång svalde den obskyra byråkratin försändelsen. Detta hade naturligtvis en stark negativ inverkan på oss. De ansvariga myndigheterna tänkte aldrig på den skada de åsamkade Báguanos och därmed oss själva. Inget av detta har minskat vår kärlek till folket i Batey Azucarero. Från Spanien lyckades vi, med den ovärderliga hjälpen från Medi Cuba, skicka en 100 meter lång rulle maya sombra, en bouzuqui, en mandolin och en balalaika. I instrumentens fall tack vare en gammal vän Jorges generositet. Vi hade tidigare organiserat två solidaritetsmåltider med hjälp av Miguel som lånade ut sitt hus och vid det andra tillfället på Solidaritetshuset. Algren och Claudia gjorde rapporteringen. Elizabeth och Hugo fanns med på transportlistorna. September kom och vi inledde kontakter med Martin från föreningen Svensk-Kubanska för att skicka en container till hamnen i Mariel på Kuba, en del av denna container går till Báguanos. Vi köpte material till grönsaksodlingar och plantskolor, verktyg för åkrarna, maskiner från Gaditano och en gitarr från Micke Jahn, en vän till Ana, som också samarbetade med oss. Men det finns mer… Det nationella hälsodirektoratet i Báguanos skickade oss ett projekt via Medi Cuba.  LatiCe tar kontakt med föreningen Svensk-Kubanska i Stockholm och skaffar rullatorer och rullstolar till hälsocentralen i Báguanos.

Den ekonomiska balansen är 9208 kronor, donerade av vänner som litade på oss. Med tanke på pandemins effekter och de svårigheter som uppstått under den senaste tiden anser vi att vi har uppfyllt vår plikt gentemot folket i Báguanos genom att gå över en obeskrivlig solidaritetsbro. Än en gång återkommer vi till Henning Mankells fras Solidaritet är min form av handling, inte ord.

Rekommenderade artiklar

1 Comment

  1. Laura Genta

    Los abrazo por la fuerza solidaria que los acompana, lamentando la tan mencionada burocracia en Cuba…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *