Vad vill LatiCe?

  • Göra skillnad framförallt för kvinnor, tjejer i ung vuxen ålder, barn och ungdomar.
  • Bidra till alla barn och ungas rätt till utbildning, oavsett kön, etnisk tillhörighet eller eventuell funktionsvariation
  • Bidra till att nästa generation fullt ut kan utöva sina sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter i en jämställd och jämlik miljö.

Bli medlem

Medlemsavgift: 150 kr/år; studerande och pensionär: 80 kr/år.

Swish: 123 20 209 80
Plusgiro konto 51 93 95-8
Skicka ett mejl till:
info@latice.org
Vi behöver ditt namn och e-postadress.