Trots svårigheter fortsätter läxhjälpen

Trots svårigheter fortsätter läxhjälp

Hormigón Armado Kollektivet har som mål att garantera barns och ungdomars rätt till utbildning, kultur och hälsa. Av den anledningen är läxhjälpen ett av målen med projektet för att bekämpa bortfall från skolan.

Detta har varit ett mycket komplicerat år vad gäller skolundervisning i Bolivia. Kurser på alla nivåer (grundskolan och gymnasiet) avbröts för att undvika smittspridning av Covid- 19. Utbildningar har förekommit virtuellt sedan juni men många föräldrar har klagat på grund av att inte alla har internetanslutning och att undervisningen inte var tillfredsställande.

I slutet av juli, med ratificeringen under den första veckan i augusti, bestämde regeringen tillsammans med utbildningsministern att läsåret var över och att alla elever skulle få godkänt. Vissa skolor fortsätter dock att undervisa virtuellt.

I projektet beslutades att fortsätta med läxhjälpen på plats (ansikte mot ansikte), virtuellt i realtid och virtuellt genom handledning och videor. För närvarande finns det 8 pojkar, flickor och ungdomar (4 från grundskolan och 4 från gymnasiet) som får regelbundet ansikte-mot-ansikte läxhjälp.

I ansikte mot ansikte undervisning, arbetar facilitatorn med att stärka läsning och matematik på gymnasienivå, och språk och matematik på grundskolenivå med tryckta material och pedagogiska spel.

Läxhjälpen genom handledning och videor är en metod som används som förstärkning för de elever som behöver mer förklaringar och djupare kunskaper i ett ämne.

Deltagarna fick ett kit med skolmaterial och mellanmål

Deltagarna i skolstödet fick ett kit med skolmaterial och mellanmål.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *