Vårt projekt: Hormigón Armado Kollektivet

andra år projekt Bolivia

Vårt projekt i La Paz syftar till att stärka Hormigón Armado Kollektivet så de blir en aktiv medlem av samhället och skapar strategiska allianser. På så sätt kommer Hormigón Armado att förbättra dess kapacitet för att försvara medlemmarnas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Projektet fortsätter framåt och vi är väldigt nöjda, så vi vill dela med er alla de resultat som man har uppnått hittills. Det bör noteras att all verksamhet har genomförts i ett land som praktiskt taget förlamats av pandemin, för vilket det var nödvändigt att anpassa verksamhetsplanen till nödsituationen och använda alternativa strategier. Till exempel, på grund av situationen orsakad av pandemin och de begränsningar och åtgärder som har varit nödvändiga att vidta, för närvarande ”skyldigheten” att delta tagits bort för Hormigón Armados ordinarie medlemsmöte. Dessutom, genomförs många av aktiviteterna inte på plats utan genom WhatsApp eller Zoom.

Efter den första ledarskapsworkshopen för styrelsen testade facilitatorn positivt för COVID och alla workshops fick avbrytas. De återupptogs i september och man började arbeta för att formulera brev till 70 institutioner och företag för att skapa allianser och / eller stöd för Hormigón Armado Kollektivet.

Den 12 oktober kallade styrelsen medlemmarna i kollektivet till en medlemsmöte för att tillsammans diskutera den aktuella situationen och framtida möjligheter.

Det arbetades också tillsammans med advokaten för den lagliga uppföljningen av förfarandena relaterade till Kollektivet så att de kan utföra en ekonomisk verksamhet i framtiden. Redovisningskursen har också startats.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *