Folkrörelser hotas när regeringen reformerar biståndet

Folkrörelser hotas

Just nu pågår en attack mot dig och mig, mot folkrörelsen i Sverige. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen.

Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet. Svenskt bistånd är erkänt högkvalitativt och i decennier har svenska civilsamhällesorganisationer och folkrörelser spelat en central roll i arbetet.

Nu föreslår regeringen att Sida tar över folkrörelsebiståndet, vilket skulle begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för det svenska bistånd som vi har idag.

Värst är att omställningen riskerar att tysta viktiga röster för demokrati och mänskliga rättigheter världen över, då de 2 000 projekt som idag finansieras genom civilsamhället kan tvingas avbrytas helt.

En myndighet kan inte ersätta civilsamhället

Svenskt bistånd rankas redan som både högkvalitativt och effektivt i externa granskningar av OECD-DAC. Och enligt Sidas årliga opinionsundersökning tycker svenskarna att svenska frivilligorganisationer är mest effektiva på bistånd.

Hållbar och varaktig förändring för demokrati kan bara ske när den görs tillsammans och av de människor som påverkas. Svenska civilsamhället och deras internationella partners gör det dessutom till låga kostnader, med ett brinnande engagemang och en lyhördhet för den lokala kontexten.

Så har LatiCe/ForumCiv bidragit till HA-projekt (FACB) och AMDICHA

Genom våra projekt gör vi skillnad på riktigt!

Sedan 2018 har LatiCe/ForumCiv stött H.A. Project-FACB:s (Fundación de Artes y Culturas Bolivianas) i La Paz-Bolivia. Så här sammanfattar Juan Pablo Villalobos från FACB resultatet av detta stöd och varnar samtidigt för konsekvenser vid ett avbrott av LatiCes insatser:

”Finansieringen från LatiCe /Forum Civ från 2018 till 2023 har för H.A. Project – FACB inneburit en viktig förstärkning av viktiga program i detta projekt. Detta innebar en betydande utveckling när det gäller omfattning, operativ och administrativ kapacitet, diversifiering av medel för hållbarhet och i bildandet av partnerskap”.

”Ett avbrott i denna finansiering skulle för H.A. Project – FACB innebära en betydande minskning av flera program för integrerad utveckling och tillgång till utbildning för den utsatta befolkningen (skoputsare och arbetare i den informella sektorn) samt en betydande minskning av effektiviteten och framgången för dessa program för att gruppen ska kunna få tillgång till sina rättigheter”.

”Tack vare finansiering från LatiCe /Forum Civ skapades AMDICHA (Asociación Multisectorial para el Desarrollo Integral Colectivo Hormigón Armado). Syftet var att skapa ett viktigt verktyg för att få tillgång till och främja ESK-rättigheterna för kollektivet som utgör organisationen. Det fokuserade också på att demokratisera beslutsfattande och påverkansarbete mellan H.A. Project – FACB och AMDICHA”.

”Att avbryta finansieringen av AMDICHA i detta skede av processen, när den unga organisationen är på väg att uppnå önskad självständighet, kan innebära ett definitivt bakslag för vad som har uppnåtts hittills, och till och med orsaka den slutliga upplösningen av kollektivet”.

När civilsamhället tystnar hotas demokratin

Förändring börjar med människor, precis som du som läser. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar sig för att kräva demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla.

Civilsamhället är och har varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter.

Vi vill att regeringen ger oss förutsättningar att även i framtiden verka för fria, hållbara och demokratiska samhällen.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *