Våra gäster från Bolivia

Ester Valero och Magui Chambilla (från Hormigón Armado, La Paz-Bolivia) är här i Sverige för att informera om vårt projekt Från maktlöshet till inflytande. Projektet genomfördes under 2018. Målgruppen var kvinnor-mödrar, det vill säga kvinnor, som oavsett deras civilstånd är ansvariga för ett eller flera barn. Ester och Magui har redan föreläst för ca. 140 studenter, lärare och kvinnogrupper.

gäster från Bolivia

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *