Vårt besök i Bolivia-projektet

Vårt besök i Bolivia-projektet

Vi är i La Paz på vår uppföljningsresa för att utvärdera de resultat som projektet har uppnått i år. Vi har deltagit i ledarskapsworkshopen, där vi noterade ett högre deltagande av kvinnor (18) än män (4). Det var mycket intressant att bevittna framstegen i personlig och kollektiv empowerment, liksom i att tala inför publik.

Hiphopgruppen

Vi hade också möjlighet att följa med hiphopgruppen till en studio där de ska spela in sin musik och vi kunde lyssna på några av deras låtar som speglar den verklighet som många av familjerna i Asociación Colectivo Hormigón Armado lever i. Andra visualiserar situationen för den utsatta befolkningen och kräver förändringar och ansvar från dem som ska garantera tillgång till rättigheter för alla medborgare utan skillnader. Slutligen finns det några texter som ifrågasätter traditionella mansroller och kräver förändring så att könsrelationerna blir jämställda. Hiphop är verkligen ett verktyg för medvetandegörande och påverkansarbete.

Medlemmar i den Asociación Colectivo Hormigón Armado

Vid ett möte med 30 medlemmar i den Asociación Colectivo Hormigón Armado diskuterade vi årets arbete utifrån vad som gjorts bra och vad som kunde ha gjorts bättre, samt vilka lärdomar vi dragit. Tillsammans, på ett deltagande sätt, talade vi om deras förväntningar på föreningens framtid.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *