Vårt projekt i La Paz, Bolivia

projekt i La Paz, Bolivia

Under 2018 genomförde vi ett utvecklingsprojekt i samarbete med FACB (Fundación Artes y Culturas Bolivianas) och Hormigón Armado, som sedan 2005 har arbetat till förmån för arbetare i den ekonomiska informella sektorn, särskilt skoputsarna. . Projektet fokuserade på kvinnor-mödrar, det vill säga kvinnor som, oavsett deras civilstånd, är ansvariga för ett eller flera barn. 20 kvinnor i olika åldrar deltog i projektet som syftade till deras personliga och ekonomiska empowerment. Deltagarna fick utbildning i bakning och gastronomi. Dessutom hölls workshops om tvärgående frågor som gender, näring, sexuella reproduktionsförhållanden, mikroföretagets ekonomi och ledarskap. Projektets resultat i detta avseende var många och även om vi inte lyckades m ed vissa initiala syften, som t.ex. ett större deltagande av män i gender workshops, eller att kvinnorna fick en mer djup och bredd kunskap i bageri, tror vi att det är mycket som har uppnåtts. För att garantera att kvinnorna kunde delta i utbildningsworkshops tog vi emot även deras barn. De yngsta barnen fick vård och passning från en förskollärare och de äldre barnen i skolålder (både grundskolan och gymnasium) fick hjälp med sina läxor. På detta sätt gavs ett bidrag för att förbättra deras skolprestanda och garantera att deras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uppfylls.

Samtidigt genomfördes de rättsliga ärenden så att Hormigón Armado bildades som en förening med juridisk status. Hormigón Armado fick information och råd från en advokat, medlemsmöten hölls och det fanns ledarskapsworkshops. Medlemmarna röstade en styrelse bestående av tre kvinnor och två män. På detta område finns det fortfarande mycket att göra för att stärka den nybildade föreningen, men planerna för framtiden är många.
<

möte i sverige

Även om projektet avslutades i december 2018 har vi haft möjlighet att bjuda in till Sverige projektledaren och en av deltagarna för att informera om hur man arbetade samt de uppnådda resultaten. Vi besökte två gymnasieskolor och en folkhögskola där studenter från olika kurser och deras lärare hade möjlighet att träffa våra gäster. I totalt 155 personer kunde lyssna på deras berättelse och ställa frågor. Vi hade också ett möte med en grupp kvinnor från VP i ABF i Upplands Väsby, två till möten i Solidaritetshuset med representanter av organisationer och övriga intresserade av att få information om projektet (med totalt 60 personer i dessa tre sista möten). Slutligen var vi på ett möte med Familjestödenheten, Rinkeby-Kista (10 deltagare).

För dem som inte kunde delta i dessa informativa möten publicerar vi här broschyren om metoden och den här videon med styrelseledamöter av Hormigón Armado och några av projekts deltagare.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *