Barnen är framtiden

Barnen är framtiden

FACB:s (Fundación Artes y Culturas Bolivianas) H.A.-projekt genomför skolstödsprogrammet, som är en av de tre huvudlinjerna i dess operativa plan för 2023 inom ramen för vårt samarbetsprojekt.

Syftet med detta program är att stödja skolbarnen i Colectivo Hormigón Armado genom att bidra till undervisningen, inlärningen och skolans utjämningsprocess och hjälpa varje elev att förbättra sina studier inom de olika områden där de har brister, så att de kan tillgodogöra sig sin inlärningsprocess på bästa möjliga sätt. På så sätt bidrar vårt projekt till att barnen i Colectivo H.A. får en utbildning av hög kvalitet.

Rummet för tidig stimulans
Rummet för tidig stimulans är den andra av de tre handlingslinjerna i den operativa planen 2023 för FACB:s H.A.-projekt för detta projekt. Programmet för tidig stimulering är ett stödprogram för mödrar och fäder som deltar i kexproduktionsenheten och för medlemmar som deltar i olika informations-, utbildnings- och fortbildningsworkshops. Detta stöd ges personligen tre gånger i veckan och för detta finns ett lämpligt rum. Under de sista tre månader har denna verksamhet utvecklat olika aktiviteter beroende på barnens ålder.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *