Effekter av COVID-19 på FADCANIC

Fadcanic logo

I Nicaragua finns det inga officiella begränsningar för rörlighet och varken stängning av institutioner eller handel. Det finns inte heller någon avstängning av undervisningen i offentliga skolor eller universitet. Men nyligen bestämde utbildningsministeriet att varje skola ska ha ett utrymme för handtvätt vid ingången. Dessutom accepterades utbildningsplanerna för skolorna som valde att fortsätta med undervisning helt eller delvis på distans.

Nyligen har regeringen rekommenderat användningen av masker och social distansering, utöver den ständiga handtvätten som var de första fastställda åtgärderna.

Sedan 18 mars, när det första fallet av Covid-19 i landet officiellt tillkännagavs, vidtog FADCANIC, förebyggande åtgärder vid alla kontor och centra vid Karibiska kusten. . Arbetet har delats upp mellan personligen och på distans, vilket har minskat antalet personer på kontoren och bibehållit fysiskt avstånd, som en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridningen av Covid-19. Massiva aktiviteter med stödmottagare, såsom kurser, workshops och mässor, avbröts, Likaså arbetsresor. Å andra sidan ökades frekvensen för rengöring av ytor och kontaktytor. Gelalkohol tillhandahölls för personal och handtvättstationer etablerades vid ingången till kontoren. Ingången till kontoren var begränsad så man tog emot besökare utanför.

Inom projekten som håller kurser och möten är deltagandet begränsat till 10 personer eller färre. Dessa hölls i utrymmen där det rekommenderade avståndet kan garanteras. Dessutom utvecklas en speciell metodik, anpassad till situationen för det fysiska avståndet, för implementering av yrkeskurser som i allmänhet har mer än 20 studenter.

Terapeutiska kurser som erbjuds mödrar med pojkar och flickor med funktionell variation, genomförs färre dagar i veckan och vid olika tidpunkter, högst fyra mödrar träffas med sina söner/döttrar på morgonen och en annan liknande grupp på eftermiddagen. Arbetet till promotorerna som gör hembesök har reducerats till ett besök om dagen. De ska arbeta med alla säkerhetsåtgärder, såsom ansiktsmasker, handtvätt och användning av handsprit. Om mottagaren eller familjen i ett hus uppvisar andningssvårigheter, malaria eller denguefeber avbryts besöken tills de återhämtar sig. I andra fall, när man besöker familjen i landskapen, undviks att skaka händer vid besök, skor lämnas vid ingången av husen och avståndet upprätthålls under samtalet.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *