Havandeskap barn och tonåringar

Havandeskap

Idag, den 26 september, är det världsdagen för förebyggande av oplanerad graviditet hos tonåringar. I denna dossier fokuserar vi på att analysera de oplanerade graviditeterna hos flickor (10-14 år) och ungdomar (15-18 år) i Latinamerika. Denna sociala problematik analyseras ur olika perspektiv, både på regional nivå och i vissa länder (Ecuador, Bolivia, Guatemala, Argentina och Brasilien). Vårt syfte är att synliggöra och medvetandegöra om den sårbarhetssituation som dessa flickor och tonåringar lever i, tvungna till påtvingat moderskap eller kanske att dö under förlossning. Denna fråga är direkt relaterad till sexuella och reproduktiva rättigheter och, uppenbarligen, till sociala, politiska och ekonomiska utmaningar för de latinamerikanska länderna, utmaningar som regeringar måste ta itu med tydliga förebyggande policys.

Havandeskap barn och tonårigar
Läs boken Havandeskap Barn och Tonåringar

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *