Fäktning för Synskadade

LatiCe - Syd i Fokus

LatiCe – Latinamerika i Centrum och Syd i Fokus

Den 21 mar 2012 undertecknade vi ett samarbetsavtal med Syd i Fokus. Som ett första steg i vårt samarbete lämnade vi in ett projektansökan, Fäktning för Synskadade. Nu har vi fått finansiering för genomförandet av projektet och vi ska starta verksamheten i augusti.

Information om projektet kommer kontinuerligt att uppdateras här.

Presentation av Fäktning för Synskadade

Fäktning för synskadades första mål är att främja det gemensamma lärandet av fäktning i gruppen. Det syftar även till att stödja och främja åtgärder för livskvalitet, lika möjligheter, integration och oberoende av synskadade/synsvaga deltagare.

I första hand inriktar sig projektet till synskadade/synsvaga personer, men deras anhöriga och bekanta är även välkomna att fäktträna. Genom informationsmöten vill vi skapa intressen för fäktning hos synskadade/synsvaga vuxna och barn. I andra hand ses anhöriga, rehabiliteringspersonal, specialister i Orientering och Rörligheter, sjukgymnaster, mm, som en sekundär målgruppen.

Långsiktigt syftar projektet till att fäktning för synskadade etablerar sig i Sverige, inte enbart som en del av rehabilitering för synsvaga/ synskadade, utan även som en sport där synsvaga/synskadade ska kunna tävla i. Under projektets gång kommer deltagare att utbildas för att ta över projektet. Detta syftar till projektet långsiktighet likaså till att förbättra den enskildas anställningsbarhet.

Projektet kommer att genomföras med stöd av
Arvsfonden

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *