Skolstödet för grundskolan och gymnasiet

Skolstödet för grundskolan och gymnasiet

Översättning: Stella Moreno

I början av läsåret i Bolivia fastställde Ministeriet att varje skola fick besluta att genomföra undervisning i skolans lokaler eller fortsätta med distansundervisning därför vissa skolor valde att ge lektioner med smittskyddsåtgärder medan andra bestämdes distansundervisning med hjälp av virtuella plattformar Zoom-, Meet- och Minnisteriet plattformar.

Denna situation bekymrar familjer eftersom å ena sidan har utbildningsnivån sjunkit och å andra sidan finns det stress hos varje mamma och pappa eftersom de måste stödja sina söner och döttrar, när det saknas internet och/ eller det finns signalfel som stör utbildning.

Inom ramen för projektet fortsätter skolstödet med 5 % närundervisning och 95 % online, samma som förra året. Antalet deltagare är 27 studenter, ett antal högre än förra året. Man började med skolstödet första veckan i mars dvs. en halv månad senare än skolårets start för att lära sig om skolans nya nationella regler och förändringar i denna administration.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *