För fullständig inkludering och jämställdhet

För fullständig inkludering och jämställdhet

Översättning: Hugo Klappenbach

LatiCe har tecknat ett samarbetsavtal med den civila föreningen I+E (Inkludering+Jämställdhet, övers. anmärkning), en organisation som har som sitt främsta mål att ge personer med funktionsnedsättning skydd samt stödja deras främjande och utveckling.

I+E:s MÅL är att försvara de mest utsattas, personer med funktionsnedsättnings, äldre vuxnas och drogberoendes rättigheter i samhället, genom att främja ett lagstiftande som skyddar dessa grupper i samklang med existerande Internationella Konventioner och i syfte att uppnå fullständig mänsklig och social jämställdhet.

I+E:s UPPDRAG är att främja de funktionsnedsattas inkludering i livets alla område genom att stärka deras individualitet och bygga upp broar mellan samhällets olika organisationer i syfte att röja upp fysiska- och kulturella hinder. Likaså att sträva efter införlivandet av nya, tekniska hjälpmedel, terapimetoder och behandlingar som möjliggör bättre livskvalitet för dem, deras familjer och samhället som helhet.

I+E:s PRINCIPAXEL består av den mänskliga värdigheten, individens självbestämmanderätt, lika möjligheter för alla, allas socialdeltagande och integrering, solidaritet och familj.

I+E:s VISION är att bli ett idéforum som främjar forskningen, utvecklingen och tillgången till praxis, teknologier och lagar som leder till självförverkligande och ett rättvisare, inkluderande, jämställt, mänskligare samhälle.

I+E:s FÖRSLAG är att genomföra informationsdagar, kurser, verkstadsgrupper, träffa avtal med organisationer med liknande intressen, presentera lagprojekt till riksdagen, samt främja de funktionshindrades aktiva deltagande i olika sport, idrott, kultur- och fritidsaktiviteter.

I+E:s ÅTAGANDE är att uppnå en hållbar miljö som kan garantera en bra livskvalitets- och rekreationsnivå. Detta i samklang med FN:s Agenda 2030, Målen för en Hållbar Utveckling tillsammans med Parisavtalet om Klimatförändring, Encyklikan ”Laudato Si”(Cirkulär ”Lovad vare du” av Påven Franciskus om miljö- och klimatfrågan, övers. anmärkning), Kyoto Överenskommelsen och alla framtida avtal och fördrag om frågan som träffas kan.

I+E:s ordförande Celeste Dimeglio har deltagit i Första Nationella Möte för Funktionshindrade Kvinnors organisationskommitté. Mötet har lyft och belyst de åtskilliga problem och hinder som denna utsatt kvinnogrupp har stött på i sin strävan att få gehör för sina åsikter och krav. Mötet har likväl tagit beslutet om att f o m den 20 maj 2021 formellt skapa Genusområdet inom I+E.

I+E har en tvärvetenskaplig arbetsgrupp och en ungdomsavdelning som driver solidariska kampanjer.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *