Ledarutbildning på Hormigón Armado Kollektivet

Arbetsmöte i samarbete med Regeringens Ministeriet

Foto: Träff med Regeringsminister Carlos Eduardo del Castillo

I samband med vårt projekt i La Paz har 5 styrelseledamöter och 5 deltagare från Hormigón Armado utbildats i ledarskap. Stiftelsen IDEA ansvarade för utbildningen. Styrelsen bestämde att det ska hållas minst ett möte per månad, med deltagande av andra föreningsmedlemmar, samarbetsorganisationer och inbjudna gäster, i syfte att genomföra uppföljningen som IDEA:s program kräver. Det bör påpekas att föreningens styrelse har påbörjat kontakterna med Ministern Eduardo del Castillo angående att få i stånd ett avtal. En arbetsgrupp som består av både personal från Ministeriet och medlemmar i föreningen ska ta fram ett förslag på avtal. Ministern har utsett en tekniker som regeringens representant i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har redan träffats några gånger.

Träff med Regeringsminister Carlos Eduardo del CastilloTräff med Regeringsminister Carlos Eduardo del Castillo

Det är glädjande nog att se att detta samarbete kommer att mynna i ett avtal som kommer att vara till nytta för alla medlemmar i föreningen.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *