En insats för inlärningen

En insats för inlärningen

I samarbete med AUN (Föreningen Uruguayare i Norge, över. anmärkning) och Casa Uruguay en Barcelona (Föreningen Uruguay Casa i Barcelona, övers. anmärk) drev LatiCe (Latinamerika i Centrum, övers. anmärkning) en insamlingskampanjen Låt det regna böcker på landsbygden! Resultatet blev att skolan Nr. 35 i Diego Lamas fick ta emot en donation av drygt 150 böcker. Utöver dessa skickades ekonomiskt stöd med ändamålet att köpa ytterligare böcker och undervisningsmaterial.

Här under återger vi  meddelandet som lärarna Sandra Álvarez och Yvonne Taboada skickade till oss efter mottagandet.

”Diego Lamas, Artigas län 2:a mars 2021.

Den Pedagogiska Gemenskapen på Skola Nr. 35 i Diego Lamas d vs lärarna, föräldrarna, elever och grannarna tackar LATICE (Latinoamérica en el Centro), AUN (Asociación de uruguayos en Noruega), Casa Uruguay de Barcelona, landsmännen i vårt land samt övriga latinamerikaner och européer för den värdefulla bokinsamlingskampanjen Låt det  regna böcker på landsbygden! och det ekonomiska stödet i syfte att köpa undervisningsmaterial. Denna hjälp har varit betydelsefull när det gäller barnens inlärning.

Vi bifogar bilder som visar några av de inköpta didaktiska materialen och hur barnen använder dessa i klassrummet.

Varma hälsningar! Pedagogiska Gemenskapen på skola Nr. 35 i Diego Lamas.

Lärarna Yvonne Taboada och Sandra Álvarez.”

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *