Framsteg mot ett hållbart kollektiv

Framsteg mot ett hållbart kollektiv

Vi vill dela med oss av framstegen i vårt pilotprojekt med Colectivo Hormigón Armado som motpart. Projektet genomfördes med stöd av FACB (Fundación Artes y Culturas Bolivianas) under 2022 och syftet med projektet var att ge kontinuitet åt de socio-produktiva insatserna som inletts i tidigare projekt i syfte att uppnå långsiktig hållbarhet för Colectivo H.A.

Under årets sista kvartal har olika aktiviteter genomförts, t.ex. bokföring och juridisk rådgivning samt utbildningsworkshops om digital marknadsföring, budgetplanering och kreativ ekonomi. Socio-produktiva laboratorierna fortsatte och deltagarna främjade dessa projekt genom att delta i olika mässor. Kollektivets deltagande i festivaler, mässor och kongresser syftade till att bedriva påverkansarbete för kollektivets medlemmars ekonomiska och sociala rättigheter. Det görs alltså framsteg när det gäller att stärka kollektivet.

Sjutton av deltagarnas barn fick också stöd genom tidig stimulans (0-5 år) och läxhjälp (6-10 år). Detta gjorde det möjligt för mödrarna att aktivt delta i projektverksamheten. Samtidigt bidrog det till att lägga grunden för att dessa barn skulle kunna utöva sin rätt till utbildning eftersom de stimulerades och stöddes i sin psykomotoriska utveckling och de fick personligt läxhjälp.

Under det senaste kvartalet höll H.A. Kollektivet möten med allierade och olika sociala aktörer.

Erfarenheterna och lärdomarna från projektets genomförande systematiserades, med hjälp av en deltagarmetod, precis som i tidigare projekt. Slutligen har systematiseringen av erfarenheterna socialiserats genom en kulturell aktivitet där inbjudna gäster deltog.

Vid en sista sammankomst valdes en ny styrelse med jämn representation och jämställd könsfördelning.

Projektet har avslutats och vi anser att vi har närmat oss vårt övergripande mål som är att stärka H.A.-kollektivets oberoende så att det kan fatta beslut och genomföra åtgärder/skapa allianser som garanterar ett värdigt arbete för dess medlemmar och som har tillgång till information och kunskap för att bedriva påverkansarbete och främja deras rättigheter.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *