Projektet Från maktlöshet till inflyttande startar

De la impotencia a la influencia

Projektet syftar till att kvinnorna som lever i utsatthet blir personligt och ekonomiskt bemäktigade, likaså i projektet ingår psykopedagogiskt stöd till deras barn och medvetandegörande workshops.

Forum Syd har godkänt finansieringen av vårt projekt av förstärkning av Hormigón Armado, vilket kommer att bidra till att de blir en organisation med juridisk status. Projektet syftar även till att kvinnorna som lever i utsatthet blir personligt och ekonomiskt bemäktigade, likaså i projektet ingår psykopedagogiskt stöd till deras barn och medvetandegörande workshops. Målsättningen är att dessa kvinnor-mödrar ska kunna bryta den marginalitet som de lever i, bli bemäktiga och ha möjlighet att garantera deras ekonomiska livsuppehälle.

För att samla in medel för genomförandet av detta projekt anordnade vi en kulturaktivitet i november med stöd av Stockholms stad och Skarpnäcks kulturhus. Vi vill återigen tacka alla de utmärkta artisterna som deltog i denna verksamhet i solidaritet med Hormigón Armado.

Från Bolivia meddelar de oss att de informativa och planeringsmötena med deltagandet av Hormigón Armado har startat. Och att projektet mottogs med entusiasm av deltagarna, som aktivt deltog i diskussionen om hur projektet ska genomföras. I synnerhet betonade flera av ledarna hur viktigt det är för Hormigón Armado att vara en registrerad organisation erkänd på nationell nivå.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *