Vi vill hjälpa till… vill du?

Lustrabotas

LatiCe har tecknat ett samarbetsavtal med den bolivianska NGO Hormigon Armado, som sedan 2005 har arbetat till förmån för gatubarn och unga, likaså arbetarna inom den informella ekonomin. Inom detta breda sammanhang, i ett första steg inriktades projektfokus mot skoputsare, en särskilt marginaliserad befolkning. För närvarande arbetar organisationen med 50 skoputsare som tillsammans med sina närmaste anhöriga är mer än 150 direkta stödmottagare. Skoputsarna en del av den informella ekonomin, vilket betyder att verksamheten inte skyddas av arbetsrätten. En stor del av de som arbetar som skoputsare är underåriga, med låg utbildningsnivå och lever i fattigdom, flera av dem är även hemlösa. Detta bidrar till en lägre social, juridisk och administrativ representation samt en situation av social diskriminering, dvs. en betydande nackdel i jämförelse med resten av befolkningen. Projektet Hormigon Armado inriktar sig till att försvara och höja värdigheten för skoputsarnas arbete och även till att motivera samhället att vara solidariskt. Det finns ett akut behov av att skydda barn och ungdomar från att bli utnyttjade, eller att arbetet är till förfång för deras rätta utveckling. Det huvudsakliga målet med målgruppen är att bygga upp deras självkänsla och ge de nödvändiga verktygen så att de själva kan uppnå sina mål och personliga ambitioner. Därför finns följande verktyg: Hormigon Armado, skoputsarnas egen tidning, Hormigon turistturer som guidades av skoputsarna, veckoutbildnings workshops, Stöd till teknisk utbildning, Stöd för skolutbildningen av skoputsarna, juridiskt och hälsostöd.

LatiCe vill bidra till det viktiga arbete som Hormigon Armado utför genom att stödja utbildning av unga mödrar, en mycket utsatt grupp eftersom dessa unga kvinnor har låg utbildning och mycket kontakt med gatulivs faror. Dessa unga mammor befinner sig i en situation av social marginalisering och i fattigdom, vilket resulterar i en olämplig och oönskad utveckling för nästa generation. Vi anser att det är viktigt att bidra till att stödja denna grupp eftersom investeringen i en ung mamma är också en investering i hennes barn.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *