”Adelante muchachas”, framsteg har gjorts i att samla in information

Tonårsmödrar från Instituto Corazón de Rosario Murillo

Tonårsmödrar från Instituto Corazón de Rosario Murillo (4 årskurs, lördags skiftet)

I och med att intervjuerna har avslutats fortsatte framstegen i för-studien “Adelante Muchachas”:

  • 8 intervjuer med tonårsmoderstudenter: 4 av dem från Instituto Mollins Tilleth Samuel och 4 från Instituto Corazón de Rosario Murillo.
  • 17 tonårsmödrar deltog i fokusgrupps diskussioner för att lyfta fram deras livserfarenheter.
  • 4 lärare från båda skolor (lördagskiftet) intervjuades.
  • 2 av studenternas mödrar intervjuades
  • Intervju med Rådet av utbildningsministeriet.
  • Målgruppen för ett framtida projekt bestämdes.

Dessa framsteg har berikat den kvalitativa delen av denna forskning med fokus på den situation som tonårsmödrar genomgår för att fortsätta med sina studier, med sina drömmar och livsplaner. Dessutom, har vi nu information som möjliggör för oss att tänka på möjliga alternativ för en grupp av dessa tonårsmoderstudenter.

Tonårsmödrar från Instituto Mollins Stilleth SamuelTonårsmödrar från Instituto Mollins Stilleth Samuel (4 årskurs, lördags skiftet)

De 24 tonårsmödrarna som deltog i datainsamlingsprocessen kommer att vara projekts målgrupp, eftersom de uppfyller kriterierna som definierats för valet av målgruppen. Det bör noteras att var och en av dem som har varit med i denna process har visat stor vilja att delta i projektet. De önskar också få kännedom om vilken process som kommer att äga rum under 2022 till förmån för tonårsmödrar. Både tonårsmödrar studenterna liksom direktoraten för båda instituten och utbildningsministeriet är väldigt tacksamma för detta initiativ och för att vara en del av processen.

Analysen av resultaten från samtliga intervjuer och fokusgrupper fortsätter nu för att fastställa projektets mål och dess huvudsakliga aktiviteter. Samtidigt sammanställs statistiska data för att beskriva sammanhanget.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *