Colectivo Hormigón Armado

Colectivo Hormigón Armado

Projektet stärker deltagarnas demokratiska organisation och förstärker deras kapacitet att påverka på samhällets olika nivåer, särskilt de sociala aktörerna som är ansvarsbärande för att garantera utövandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Hormigón Armado är ett projekt från den bolivianska konst- och kulturstiftelsen (FACB) som sedan 2005 arbetar med arbetande barn och ungdomar i La Paz, Bolivia, framförallt med killar och tjejer som arbetar som skoputsare, en särskilt marginaliserad del av befolkning.

Ett av projektets mål, som vi genomför i samarbete med FACB, är att stärka Hormigón Armado som en självständig organisation som drivs demokratiskt av deltagarna själva. För att uppnå detta måste Hormigón Armado bli en registrerad ideell organisation. För att uppfylla detta mål anordnades informativa möten med Hormigón Armados deltagare samt möten som leds av en advokat som är expert inom området för att tillsammans förbereda organisationens stadgar. Under andra möten diskuterades dessa stadgar, samt beslutades att organisationen skulle kallas Colectivo Hormigón Armado. Styrelsens medlemmar valdes också, med beaktande av att deras sammansättning var jämställd, 2 män och 2 kvinnor valdes. Workshops har redan genomförts för att utarbeta kommunikationsstrategier, som bygger på främjandet av befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i en sårbarhetssituation. På samma sätt har logotypen från Colectivo Hormigón Armado redan upprättats.

Workshops om ledarskap har också startas, där ledarskapsfrågor (typer av ledarskap, ledarskapsuppgifter, kapacitet för organisation och kommunikation) arbetades med, likaså utarbetandet av den interna förordningen inleddes med utgångspunkt i den organiska stadgan för organisationen.

På så sätt stärker projektet deltagarnas demokratiska organisation och förstärker deras kapacitet att påverka på samhällets olika nivåer, särskilt de sociala aktörerna som är ansvarsbärande för att garantera utövandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *