Fundación Logros

Lag Nr 19580

Text i bilden: Lag 19580, Våld i nära relationer
Damfotbollsspelare organiserar aktiviteter från ett genus- och socialinkluderings perspektiv.

Översättare: Hugo Klappenbach

Den 4 och 11 maj 2021 organiserades forumgrupper med tema ”Genusjämställdhet” och Lag Nr. 19580 ”Genusbaserade våld mot kvinnor”. Forumen genomfördes digitalt via Zoom, som tillhandahölls av Mottagningen för kvinnor offer för genusvåld i Bella Unión. Spelare från olika damlag, Damfotbollsligans ordförande och en tekniker deltog.

Den 18 maj hade vi möte med Francis Duarte, Brum-Tons representant, i syfte att planera kommande diskussionsgrupper där barn med funktionsnedsättning och deras familjer kommer att delta. Vi tog kontakt med målgruppen eftersom de besitter viktiga erfarenheter och dessutom för att öka kommunikationen med deras familjer.

Diskussionsgrupperna har en preliminär tidsram på 3 timmar, beroende på intresset och hänsyn taget till varje barn/familjs tempo. Regeringens sanitära rekommendationer kommer att tillämpas för att skydda deltagarnas hälsa. Första diskussionsgrupp äger rum lördagen den 22 maj kl 15:00 med temat ”Att lära känna min kropp”. Familjerna får öva på hjälpåtgärder till barnen.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *