Framsteg inom förstudie ”Adelante Muchachas”, i staden Bilwi

Empowerment av inhemska flickor

Översättare: Stella Moreno

Man har avslutat besöken på instituten som har lördagens gymnasieundervisning. Besöken gjordes för att få information och skapa den första kontakten med möjliga förmånstagare. Baserat på den informationen har kriterierna för urval av studiecentra som kommer att beaktas för förslaget definierats: hög utsatthet bland studenterna, hög nivå av fattigdom, studerandes ursprung och antal tonårsmödrar i klassrummen. Av de 13 instituten med lördags undervisning, som ligger i stadsområdet, har vi valt ut två som uppfyller kriterierna och är ”Mollins Tilleth” -instituten i området Marvin Mitchel och ”Corazón de Rosario Murillo” i stadsdelen Rosario Murillo. Tillsammans har båda skolor 762 studenter, varav 461 är flickor, med ungefär 41 % av ungdomar och unga mödrar.

Urvalskriterier har definierats för målgruppen baserat på antalet tonårsmammor i båda instituten, med hänsyn av projektets varaktighet på ett år och de tillgängliga medlen. De definierade kriterierna är:

  • Tjejen bör läsa fjärde året (under året för projektet kommer hon att gå det sista året i gymnasiet)
  • Hon är mellan 15 och 19 år
  • Hon är ensamstående mor
  • Hon har ett eller tå barn
  • Hon är en ansvarig elev (lärare hjälper till att välja dem)

Framsteg har gjorts när det gäller att konstruera frågeformulär: individuella frågor och frågor till gruppen, frågor till lärare, skolor och lokala myndigheter.

 

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *