Projektgenomförandet inleds i Bilwi-Nicaragua

Projektdeltagarna, som är tonårsmammor

Tillsammans med FADCANIC startar vi projektet Adelante Muchachas. Projektdeltagarna, som är tonårsmammor, kommer att få stöd för att slutföra sin gymnasieutbildning. De kommer också att delta i en yrkesutbildningsprocess och få verktyg för att stärka sin empowerment.

Ett av projektets mål är att göra deltagarna medvetna om sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I detta syfte kommer deras självkänsla att stärkas och frågor som könsrelaterat våld kommer att diskuteras. Syftet är att göra dessa tonårsmammor medvetna om hur normer och värderingar för könsroller är kopplade till ojämlikhet mellan könen när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. De ska få färdigheter och attityder för att kunna fatta beslut, öka sin självkänsla och utöva sin sexualitet på ett ansvarsfullt sätt. Och det kommer att uppmuntras till utbyte av erfarenheter, upplevelser och kunskap.

Vill du stödja detta projekt?
Skicka ditt solidaritetsbidrag eller bli månadsgivare.
Skriv ditt namn och Nicaragua som ett meddelande.
Plusgiro konto 51 93 95-8
Swish 123 62 980 95

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *