Invigning av I + E Genusområdet

I + E Genusområdet

Översättare: Stella Moreno

Den 20 maj i år invigde vi I + E Genusområde. Ordförande för vår Civila Förening för fullständig inkludering och jämlikhet, Celeste Dimeglio, öppnade området via zoom från Argentina.

Deltagare från Argentina och hela Latinamerika var med samt Pamela Molina International expert i Funktionsnedsättning från Washington.

Samtalen handlade om behovet av att stärka institutionella ramar och allmän politik som tar itu med könsbaserat våld med ett intersektional perspektiv av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Det fokuserades på flera former av diskriminering.

Det svårigheterna som finns är de lagar och sociala normer som diskriminerar, kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på alla nivåer av politiskt ledarskap och 1 av 5 kvinnor och flickor mellan 15 och 49 år rapporterar att de har utsatts för sexuellt eller fysiskt våld inom nära relationer under tolvmånaders period. Just nu har vi inte statistik över situationen för kvinnor med funktionsnedsättning.

I + E föddes av behovet av en grupp aktivister i funktionsnedsättning problematik. Vi har arbetat med temat i mer än 15 år. Vi är en grupp människor med funktionsnedsättning, familjemedlemmar och personer yrkesverksamma inom området.

Vårt syfte är att försvara rättigheterna för de mest utsatta, personer med funktionsnedsättning, äldre, människor med missbruk och främja skapandet av nya normer som gynnar det skyddande lagstiftnings för nämnda människor, i linje med de internationella konventionerna som reglerar ämnet för att uppnå full jämlikhet i det sociala och det mänskliga. Vi såg behovet av att skapa detta utrymme: Genus området i I+E med tanke på sårbarhet som kvinnor och flickor med funktionsnedsättning står inför i Latinamerika och Karibien.

Vårt uppdrag är att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning i alla delar av livet och förbättra deras individualitet, i detta specifika fall för kvinnor med funktionsnedsättning.

Vår vision är att bli ett forum för debatt om idéer som främjar forskning, utveckling och effektiv tillgång till praxis, teknik och lagar som möjliggör självförverkligande och generering av ett mer rättvist, inkluderande, jämlikt och humant samhälle med ett genus och funktionsnedsättning perspektiv.

Vårt förslag är att hålla informationsmöten, kurser, workshops och främja aktivt deltagande och kvinnor med funktionsnedsättning egenmakt.

Allt detta i linje med Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling, särskilt med SDG 5 ”Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor makt”.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *