Vårt arbete i Bolivia

Vårt arbete i Bolivia

I år kommer vi att fortsätta att arbeta i La Paz med Colectivo Hormigón Armado (CHA) och Fundación Artes y Culturas Bolivianas (FACB). När det gäller kollektivet är syftet med projektet att stärka det genom att förse det med verktyg för att förespråka dess rättigheter. Det kommer också att fokusera på att stärka kollektivets empowerment och operativa, organisatoriska och administrativa kapacitet. Årets mål är att stärka kollektivets ledarskap och kollektiva organisatoriska kapacitet för att se till att kollektivets administrativa och operativa kapacitet är tillräcklig för att få tillgång till sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. När det gäller de laboratorier för socialt produktivt företagande som har genomförts under tidigare år kommer de befintliga gastronomiska företagen att stärkas och nya socialt produktiva företag inom den kreativa ekonomin kommer att utvecklas.

Samtidigt kommer FACB:s projekt Hormigón Armado i år att fokusera på att främja kollektivets medlemmars tillgång till sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter genom sociala stödprogram. FACB ska arbeta för att garantera barnens skolgång. De ska också anordna workshops för en helhetsutveckling med fokus på att ge dem verktyg för att bryta fattigdomens kretslopp och förbättra deltagarnas livssituation.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *