Arbetet går framåt

Arbetet går framåt

Projektet syftar till att ge kvinnor mödrar i utsatta situationer, som har minderåriga barn, möjlighet att utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I samarbete med FACB och Hormigón Armado arbetar vi för att möjliggöra för kvinnor/mödrar att utöva sin rätt till utbildning, till att få ett värdigt arbete och till rätten att organisera sig. Möjligheten att få tillgång till information och kunskap för att ägna sig åt påverkansarbete samt för att aktivt arbeta för att främja sina rättigheter.
Arbetet går framåt

Numera ligger fokus på en utbildningsprocess med syftet att utveckla kvinnors ledarskap. För att ge dem verktyg för personlig empowerment och kollektiv organisation. Dessutom för att bistå dem i skapande av ett produktivt företag, för alternativa bakverk, med syftet att säkerställa att de blir självförsörjande och att deras barn fortsätter i skolan. Dessutom erbjuds psykopedagogiskt stöd och tidig stimulans till deltagarnas barn.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *