År 2018 Hälsning

2017 närmar sig sitt slut. Vi vill hälsa alla läsare av vår tidning, till alla partners samt våra översättare som samarbetar frivilligt med vår förening. Till alla ser er som möjliggjorde ett annorlunda år för LatiCe. Inom ett panorama av politisk och social nedgång i länder som Brasilien, Argentina, Chile, Honduras, Mexiko och Paraguay, där från staten kränks de fattigas rättigheter, staten förtrycker, medborgare, sociala aktivister, miljöaktivister och journalister försvinner och mördas. Vi måste också nämna den ständiga repressionen, orättvisorna och förföljelsen av ursprungsbefolkningen, till exempel situationen för Mapuche-folket i Argentina och Chile.

Tack vare en förstudie som Forum Syd finansierade, reste LatiCe till La Paz, Bolivia i april för att besöka Hormigón Armados projekt. I samarbete med arbetsgruppen Hormigón Armado utformades en ansökan om ett utvecklingsprojekt som just godkändes för finansiering av Forum Syd. Detta projekt syftar, bla. till att bemäktiga utsatta kvinno-mödrar så de kan utbildas för att säkerställa deras och deras barns försörjning. LatiCe anordnade en kulturafton i november under slogan ”kulturen bygger broar” för att samla in pengar till Hormigón Armado. Det var inte bara en musikalisk gala av hög konstnärskvalitet, full av optimism, glädje och engagemang, utan också en aktivitet för att uppmärksamma en sårbar befolkningssektor och det underbara arbetet som utför Hormigón Armado för att stärka dessa befolkning.

Vårt stöd till Fundacion Logros i byn Baltasar Brum i Uruguay återspeglas i den etableringen av Federation av damfotboll och genom den behandlas genusfrågor och våld som kvinnor möter dagligen i landet. Vi var också co-founders av det ”Biblioteca Popular Ignacio Martínez Maldonado” och tillsammans med medlemmar av den tidigare Casa Uruguay i Stockholm bidrar vi till att forma.

Vi drömmer om att ha fler partners, flera som bidrar med idéer och aktiviteter. Vi vill utöka våra länkar till andra länder för att försöka, göra världen lite mindre ojämlik.

Låt oss skåla för en mer jämlik värld, som styrs av etiska värderingar, där vi garanteras alla människor likavärde. En jämlik värld där alla människor har lika rättigheter oavsett etnicitet, ålder, kön, identitet eller sexuell läggning, eller eventuella funktionsnedsättningar.

2018 firar LatiCe 10 års existens. Låt oss skåla för det, för ett lyckligt och produktivt år 2018! För ett år 2018 fullt av uppfyllelser för alla som kämpar för en bättre värld.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *