Pandemin – Inte bara en sanitär kris

Pandemin - inte bara en sanitar kris

Som framgår av titeln på denna tematiska dossier är COVID-pandemin inte bara en nödsituation på hälsoområdet. Det är också en social och ekonomisk kris som kommer att öka de befintliga ojämlikheterna ytterligare. Därför vill vi informera och öka medvetenheten om pandemins inverkan på kvinnor, barn och ungdomar. Artiklarna i denna dossier kommer från olika latinamerikanska länder och handlar om olika frågor. Vi kan dock dra en gemensam slutsats av dem alla: att möta pandemin har varit en utmaning för alla. Och i många fall kommer de negativa konsekvenserna av pandemin att fortsätta att märkas under en längre tid.

Pandemin

Läs boken Pandemin Inte bara en sanitär kris

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *