Hormigon Armado Kollektivet presenterar ett lag projekt

Hormigon Armado Kollektivet presenterar ett lag projekt

Översättare: Stella Moreno

Hormigón Armado Kollektivet överlämnar ett projekt för förebyggande, vård och omfattande skydd för människor som lever på gatorna eller riskerar att hamna i den situationen.

Hormigón Armado Kollektivet - projekt för förebyggande, vård

Kollektivets ordförande överlämnade till verkställande myndighet, utkastet till lag som syftar till att söka lösningar för utsatta befolkningen i onsdag.

Man vill fastställa riktlinjer för samordning och interinstitutionellt samarbete av deltagande karaktär, för att förebygga, åtfölja, rehabilitera och återintegrera i samhället och återförenas med familjen personer som lever på gatan eller riskerar att hamna där. ”Vi har tagit fram detta förslag, för att stödja människor som är i svåra situationer, vi vill be om ert stöd för att hitta lösningar tillsammans”, förklarade ordföranden för gruppen som överlämnade förslaget.

I mer än 5 år främjades lagförslaget tillsammans med institutioner som arbetar med frågan: det nationella nätverket för arbete med pojkar, flickor, ungdomar och familjer i gatusituation och med människor som levde och lever i en gatusituation.

I mars månad presenterades förslaget för lagstiftande behandling av senator Virginia Velazco Condori, ordförande för konstitutionen, de mänskliga rättigheterna och valkommissionen.

Idag har vi delat lagförslag till arbete, sysselsättnings och socialförsäkringsministeriet genom Avdelning för sysselsättningsstöd, en instans som har gjort arbetsutbildningsworkshops med gruppens medlemmar.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *