Stöd till pedagogiska projekt för beskogning av inhemska växter

Pedagogiska projekt för beskogning

Fundación Logros-Baltasar Brum

I fem år har stiftelsen i samarbete med kooperativet förökat inhemska fruktträd på den agroekologiska gården. Mer än 300 träd har redan skänkts till mer än 20 utbildningsinstitutioner i olika projekt. Träden har levererats under utbildningsbesök på stiftelsen eller i de skolor där utbildningen ägde rum.

I år anslöt sig den svenska organisationen LatiCe till projektet för att ge kooperativet medel för inköp av flera exemplar som kommer att doneras. Vi informerar härmed om att alla utbildningsinstitutioner i Artigas-departementet som har ett projekt för skogsplantering och som vill ha några exemplar gratis kan kontakta 098511246 för samordning.

Plantering i skolor

LatiCe kommer att tillhandahålla träden, kooperativet och stiftelsen kommer att ge utbildning om sorter, plantering och skötsel. Vi vore tacksamma om intresserade institutioner kunde skicka oss en kort sammanfattning av projektet så att vi kan lära känna det och samordna aktiviteterna. Dessutom kommer stiftelsen att donera böcker från den ekologiska trädgården och kooperativet kommer att donera röda maskar för att återvinna organiskt avfall och producera vermicompost som substrat för plantorna. Syftet med initiativet är att tillsammans med elever, lärare, andra än lärare, föräldrar, utvecklingskommittéer och medlemmar av samhället skapa skog och återbeskoga skolorna med inhemska frukter. Att följa upp med tiden och ge vägledning om skörd, provsmakning och matberedning. Vi föreslår också att institutionerna förökar de sorter som är anpassade till området för att i framtiden kunna fortsätta skogsbruket i skolor och samhällen i hela departementet Artigas.

Vi tackar LatiCe för deras deltagande och deras representanter Daniel Marrero och Elizabeth Paller för deras stöd och samordning.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *