Projektets framskridande när vi gått halvvägs

Projektets framskridande
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Samtidigt som ansökningsproceduren för att Hormigón Armado ska få status som juridisk person framskrider har ledarskapskurser och verkstadsgrupper startats. På de senare deltar både styrelsen och medlemmar i syfte att revidera organisationens Stadgar och det Interna Regelverket. Dessa processer stärker kollektivets demokrati och deltagandet.

Utbildningen för mödrar i tillverkningen av alternativa, näringsrika och hälsosamma bakverk samt i att driva en produktionsanläggning fortsätter. Målet är att utveckla två eller fler konditoriprodukter som är kommersiellt gångbara och renderar en inkomst till dem. Utbildningens innehåll är följande: 1. Konditoriteknik 2. Utveckling av alternativa konditoriprodukter 3. Att driva en produktionsanläggning. Samtidigt lär man ut kompletterande kunskaper i hälsa, näringslära, självförvaltning och kreativitet.

Deltagarna bakar tillräckligt många recept/produkter så att de och deras barn kan smaka på dem och t o m ta hem så att släktingar får göra det också.

När utbildningsmodulen i egenkraftsfrigörelse var klar började man med kreativ ekonomi modulen, vars innehåll är bl. a självaktning, ledarskap, affärsidé och marknadsundersökning och de sista arbetsgrupperna med fokus på företagande utifrån marknadens behov, affärsplanen, rådande skatter och avgifter, produktens mervärde, etc. startades.

För att möjliggöra mödrarnas deltagande i projektet ger man studiestöd till deras barn. Totalt får ca 25 pojkar, flickor och ungdomar som går i skolan stöd.

Syftet är inte bara att ge studiestöd till eleverna utan att även ge dem förebyggande information om vissa problem de utsätts för. Därför, under projektets andra fas, samtidigt som studiestödet kommer att fortsätta, ska i arbetsgruppsform informeras om olika teman som anses vara viktigt att barn och ungdomar känner till så som människohandel, rätt användning av internet, första hjälpen, självaktning, värderingar, etc. För tonåringar planeras även att beröra ämnet som genus, sex och samlevnad, första hjälpen och självkänsla.

Los hijos de las mujeres reciben apoyo escolar

En förskollärare har ansvar för de yngsta barnens omsorg och undervisning. Det är16 småbarn och ca 5 äldre barn mellan 5 och 7 år som kommer med sina respektive mödrar. Med de yngsta utvecklas finmotoriken genom fingermålning, att bygga pussel, att trä pärlhalsband och andra lekar.

För de äldre barnen har man aktiviteter så som målning av tecknade mallar, pussel och lära sig alfabetet och grovmotoriken tränas genom att hoppa, spela bollspel och musik.

Vi är övertygade om att projektet gör skillnad för de 20 kvinnor som deltar och för deras familjer.

Samtidigt bidrar vi till att deras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (DESC på spanska) respekteras, uppfylls och utövas.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *