Empowerment av kvinnor: kollektiv organisering

Empowerment av kvinnor: kollektiv organisering

Ett av projektets viktiga mål är att konsolidera och stärka autonomiprocesserna i kollektivet Hormigón Armado. Under workshopparna öppnades utrymmen för reflektion, utbildning och praktik om kvinnors organiserade kollektiva åtgärder i den aktuella pandemiska krisen, genom fallstudier, gruppdynamik och projektprojektioner, i syfte att stärka kvinnors organisering i Hormigón Armado. Man har också arbetat för att skapa tillfällen till teoretisk reflektion utifrån det aktuella sammanhanget och i ett historiskt perspektiv, för att bidra till debatten om kvinnors kollektiva organisationer i regionen. Dessutom främjades processer av kollektiv om artikulering som byggde på självkänsla, gruppförtroende och utövandet av kollektiva demokratiska rättigheter med sikte på konkreta autonoma åtgärder.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *