De första aktiviteterna inom projektet ”Adelante Muchachas”

De första aktiviteterna inom projektet Adelante Muchachas

Deltagande i workshopVi vill dela med oss av de workshops som våra tonårsmammor från Bilwi deltog i. Vi började med en första workshop om mänskliga rättigheter, med målet att få deltagarna att reflektera över sina rättigheter och att erkänna sig själva som subjekt av rättigheter. Bland andra rättigheter nämndes rätten till utbildning, rätten till social integritet och rätten till arbete.

I den andra workshopen diskuterades temat självkänsla. I den här workshopen användes grupparbete och gruppdynamik. Målet var att deltagarna skulle representera vad det innebär att vara en Miskitu-kvinna, och uttryck som ”vi är kämpar och ärliga”, ”vi tar hand om hushållsarbetet” och ”vi får inte låta oss förödmjukas av andra människor, kvinnor och män är vi alla lika” uppstod.

Den tredje workshopen handlade om jämställdhet och våld och tog upp olika typer av våld. Det kunde konstateras att flera av dem är bekanta med ämnet, vilket gjorde det lättare att reflektera över hur de lever för att förebygga våld hemma och dessutom genomföra jämställdhet i hemmet.

Den fjärde workshopen fokuserade på egenvård. Denna workshop ansågs vara mycket viktig på grund av de aspekter som framkom i workshopen om självkänsla, jämställdhet och våld.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *