Vi förbereder oss inför resan till Portugal

Resan till Portugal

Våra deltagare har gjort stora framgångar och vår dröm har alltid varit att de så småningom blir kompetenta för att tävla. Vi har etablerat vänskapslänkar med liknande erfarenheter, både i Italien, Portugal och Frankrike. Nu blir vår dröm verklighet. Den 14 februari anordnas en tävling för personer med synnedsättning i Pavilhão Desportivo de Murches, Cascais (Portugal). Fyra av våra deltagare ska delta i tävlingen. De representerar Sverige.

Innan tävlingen kommer alla tränare att ha ett möte för att diskutera Italiens och Frankrikes reglemente av fäktning för personer med synnedsättning och att stämma av vad som ska gälla under tävlingen. Likaså, kommer specifika regler och ett utkast av en ”internationell förordningen av fäktning för blinda” att diskuteras.

Tävling för personer med synnedsättning

Vi ser det här som en möjlighet till erfarenhetsutbyte med deltagare från andra länder, såsom Frankrike, Italien och Portugal. Det blir en positiv erfarenhet för både deltagarna som arbetsteamet. För oss är detta väldigt stort!

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *