Vårt projekt i Bolivia: Läxhjälp

Vårt projekt i Bolivia: Läxhjälp

Ett av våra projektmål är att deltagarnas söner och döttrar har full rätt till utbildning. Av den anledningen får de stöd med sina skolarbeten, så att de förstärker sin kunskap och därmed minskar skolans bortfall. 24 pojkar, flickor och tonåringar deltar i denna aktivitet. På grund av pandemin och karantänen har ledarna varit tvungna att anpassa skolstödet på ett nästan personligt sätt. Fram till slutet av mars fungerade skolstödet normalt men under den sista veckan i mars fick det anpassas till den rådande situationen.

Under karantänen fortsatte skolstödet genom samarbete mellan ledarna, skolbarnen och/eller deras mödrar men deltagandet sjönk snabbt från 80 % till mindre än 20 % i början av maj, från och med då la man verksamheten vilande.

I juni slappnades karantänen av vilket gjorde det möjligt för ledarna att, i samarbete med mödrarna, samla in data för att planera ett lämpligt sätt att genomföra denna aktivitet. Tre metoder identifierades för att fortsätta med läxhjälpen och garantera att alla kunde delta. Dessa tre sätt är:

  1. Ansikte mot ansikte: eleverna kommer till Hormigón Armados lokal för att få personligt stöd från ledarna. Läxhjälp hålls på tisdagar från 10 till 12:30.
  2. Virtuellt i realtid: gruppen av elever delades in två grupper, varje ledare tar hand om en grupp. Kommunikation sker via WhatsApp-videosamtal på torsdagar från 15:00 till 17:30. Varje mamma samordnar schemat med ledaren.
  3. Virtuellt genom lektioner och videor: som ledaren skickar till eleven som behöver stöd för en bättre förståelse av ett visst ämne.

På detta sätt anpassas aktiviteterna till den aktuella situationen orsakad av pandemin.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *