Våld, ett spel för barn

El Patio Patio

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio

Man måste gå in i den virtuella världen för att förstå hur de nya generationerna tränas.

Jag tycker att det är chockerande hur de felaktigt benämnda ”virtuella spelen” utvecklas, eftersom det i själva verket är ett helt fantasisystem som skapats av förvridna hjärnor för att lära barn och ungdomar att vässa sitt mål, identifiera de mest dödliga vapnen, förfölja de utvalda offren – de som kommer att elimineras på det blodigaste sättet – och markera könsskillnader, där maskulinitet representerar styrka och makt, medan femininitet illustreras med de vanliga macho-koderna. Virtuella spel representerar oss i detta historiska skede av extrem social underutveckling och vi gläds åt det.

Jag tänker hela tiden på hur lyckligt lottad jag har varit som har haft en dotter för vilken detta aldrig existerade när hon växte upp. Jag har svårt att föreställa mig den visuella och psykologiska effekten av sådana bilder för ett spädbarn som ännu inte ens har lärt sig att knyta sina skor. Det är faktiskt ganska störande att se mödrar och fäder som stolt tittar på när deras barn med nappflaska håller i en så komplex apparat som en smarttelefon för att ”roa” sig med att upptäcka dess hemligheter. En vana som kommer att finnas kvar under hela barndomen och som ersätter aktiviteter vars potential att utveckla deras kreativitet, motorik, fantasi och kontakt med naturen ger dem tillgång till en värld full av möjligheter.

Den som är i kontakt med den virtuella världen har på sin skärm fått ett överflöd av alltmer våldsamma spel, oftast med mycket blod och ett överväldigande urval av tekniker och vapen för att döda andra människor. Kanske är det så att det som stöter bort de av oss som på nära håll vet hur långt det mänskliga sinnet kan gå i sin strävan efter att förstöra, är spännande och upplysande för barn och ungdomar som tar sina första steg på den här planeten. Den tragiska skuggan av krig, hunger och förlust av värderingar verkar inte räcka till; den måste bringas inom barnens räckhåll med den mest realistiska utformningen för att den, som ett spel, ska komma närmare deras vardag.

De som står bakom dessa virtuella system är engagerade i att eliminera innehåll av politisk eller sexuell karaktär, men de verkar inte hålla tillbaka när det gäller mord och tortyr. Det är som om det finns en pervers strategi för att i de nya generationernas medvetande prägla ett bedövningsfilter mot andras förstörelse. När man reser genom dessa passager där alla slags material korsar varandra, har det universum som vi bara känner till en liten del av, en enorm kraft att förföra med sitt oändliga utbud av fantasi. Om det är frestande för vuxna att vandra runt på dessa informationsrika webbplatser är det lätt att förstå hur det påverkar det mindre erfarna och mycket mindre kritiska sinnet hos ett barn eller en tonåring.

Bristen på försiktighet när man lägger dessa apparater i händerna på en varelse som är oförmögen att skilja mellan det positiva och det potentiellt farliga utgör en stor risk för den pedagogiska och sociala utvecklingen under de första levnadsåren. Våld är ingen lek för barn. Men det är här som det krävs en stor förmåga till eftertanke för att förstå vår roll i uppbyggnaden av ett värdesystem, i den positiva integreringen av barn i alltmer komplexa samhällen och i den korrekta synen på vårt utrymme i vår omvärld.

Kreativitet har också en negativ fördom, särskilt om den är riktad mot barn.

elquintopatio@gmail.com @carvasar
www.carolinavasquezaraya.com

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *